I går skrev Aftenposten.no om den tidligere svenske statsministeren Göran Persson, som stemplet Norge som en elendig søppelnasjon:

Ifølge Persson fører norsk eksport av søppel til Sverige for at det svenske skogbruket ikke får solgt nok biomasse til fjernvarmeanlegg i Sverige.

Anleggene fyres nemlig opp med billig, norsk søppel:

— Nå kommer jo norsk søppel inn i fjernvarmesystemet, noe som presser ut tremasse. Hadde jeg vært i regjeringen, hadde jeg begynt å diskutere en toll på norsk søppel, akkurat som de legger toll på svensk ost, sa Persson til avisen Svenska Dagbladet.

Det har fått temperaturen til å stige kraftig i den norske forbrenningsbransjen. Den norske bransjen sliter nemlig med at svenskene tar i mot det norske søppelet altfor billig.Årsaken er at svenskene var tidligere ute med å bygge sine forbrennings— og fjernvarmeanlegg, ifølge den norske bransjen.

— De er kommet lenger i nedbetalingen av sine anlegg, og kan derfor tilby lavere priser. Det var det som virkelig punkterte markedet for norsk avfallsbehandling for noen år siden, og det skjøt fart med forbudet mot å kaste søppelet på deponier, sier fungerende kommunikasjonssjef Kjersti Kildahl i interesseorganisasjonen Avfall Norge.

Kjører søppel fra Vestlandet

Med lave priser sørget svenskene for at det ble lønnsomt å frakte søppel helt fra Vestlandet til Sverige til forbrenning.

— Fra Nord-Norge er det én ting. Men det er noe annet fra kysten på Vestlandet, der de kjørte forbi norske behandlingsanlegg på veien til Sverige, sukker Kildahl.

Ifølge henne er situasjonen noe bedret. Men "svenskesuget" etter norsk søppel vil vedvare i mange år. Den norske næringen håper likevel at svenskene kan erstatte norsk søppel med deponiavfall fra sør- og øst-Europa. Det vil ha en stor miljøgevinst, påpeker bransjen.

Konkurrerer ikke ut biomasse

Kildahl tar også kraftig til motmæle mot Perssons påstand om at svensk biomasse blir utkonkurrert av det norske søppelet:

— Det hadde ikke blitt bedre for svensk skogbruk om det norske avfallet ikke var der. Det er to forskjellige markeder. Når det er behov for mer fjernvarme enn det som dekkes med restavfallsbrensel, så tyr man til biobrensel. Det vil si at det er en helt annen pris på det også. De konkrurere i to helt ulike markeder. Derfor henger de ikke naturlig sammen med hverandre, sier Kildahl.

Tøyser med tallene

Og kritikken stopper ikke der. Avfallsnæringen mener Persson bommer stygt med uttalelsen om at Norge forsøpler like mye som italienerne.

— De kan beholde sitt søppel selv og stedet få ned søppelvolumet i Norge. De behøver ikke ha italiensk nivå på sitt søppel. De har 250 kilo søppel per capita, vi har 25 kilo, sa Persson til Svenska Dagbladet.

— Det stemmer ikke i det hele tatt. Det er tigangen feil, for å si det sånn. Vi så på svenskenes statistikk i dag. I 2011 hadde de nesten 236 kilo avfall til energigjenvinning per innbygger. Vi i Norge hadde 203 kilo per innbygger, sier Kildahl.

Mørke utsikter

Avfall Norge skulle gjerne sett et bedre samarbeid i Norden om avfallshåndteringen. Enn så lenge sliter altså den norske næringen med at svenskene tar mye mindre betalt for å svi av det norske søppelet, enn hva norske forbrenningsanlegg kan tilby.

- Det er mørke utsikter for norske behandlingsanlegg så lenge de andre nordiske landene systematisk utvikler rammebetingelser for å ta vare på ressursene i avfallet. Dette i motsetning til her til lands hvor vi savner visjoner i samme retning fra norske politikere, sier Avfall Norges direktør, Håkon Jentoft.