Geithner advarte Kongressen konkret mot en midlertidig forlengelse av skattekuttene til George W. Bush som metode for å utsette saken.

Obama-administrasjonen og Kongressen har sju uker på seg til å avverge den såkalte «fiscal cliff» — budsjettstupet, som USA kan gå utfor om en avtale fra i fjor om automatiske budsjettkutt kombinert med skatteøkninger settes ut i livet.

Mens politikerne krangler om en reduksjon av det enorme budsjettunderskuddet, har flere de siste dagene sagt at de bør få mer tid.

— Det skaper nettopp den usikkerheten vi ikke vil ha, sa Geithner i sin første uttalelse om budsjettkrisen etter at president Barack Obama ble gjenvalgt.

Ikke sikkerhetsnett

Samme dag gjorde en høytstående talsmann for sentralbanken Federal Reserve det klart at de ikke kan gjøre mye for å beskytte USAs økonomi om landet går utfor budsjettstupet ved nyttår.

— Det ville vært fint om politikerne kunne handle slik at vi ikke blir avhengig av pengepolitikken. Det er en grense for hva vi kan gjøre, og jeg ser ikke på oss som noe sikkerhetsnett, sa presidenten i Dallas-filialen av sentralbanken, Richard Fisher.

Tidligere tirsdag møtte Obama og Geithner representanter for landets største fagforbund og liberale grupper om krisen. Obama gjorde det igjen klart at han vil legge ned veto mot ethvert forslag som ikke omfatter skatteøkninger for de rikeste.

Geithner støtter ham og forklarte at det ikke er mulig å redusere det enorme budsjettunderskuddet på lengre sikt uten skatteøkninger.

— Hvis dere tror man ikke burde be middelklassen om å betale mer i skatt, kan ikke jeg forstå hvordan man skal få til dette uten skatteøkninger. Det er ingen realistisk måte å gjøre det på, sa han.

Han sa at det er mye ønsketenkning ute og går om å øke statens inntekter bare ved å tette igjen skattehull, slik flere republikanere har foreslått.

Næringslivet advarer

Også USAs næringsliv har begynt å advare politikerne og trygler dem om å komme fram til en avtale for å unngå budsjettstupet som kan kaste USA ut i en ny resesjon. De møter Obama og Geithner onsdag.

— Hvis den forrige debatten om å heve gjeldstaket var en lek med ild, blir denne en lek med nitroglyserin. Hvis vi går utfor stupet, tror jeg det vil utløse en resesjon som er mye verre enn mange økonomer tror, sier Honeywell-sjef David Cote.

Kongressens budsjettkontor CBO har beregnet at BNP kan krympe 0,5 prosent i 2013 om politikerne ikke blir enige, og det politisk uavhengige Tax Policy Center har kommet fram til at 3,4 millioner arbeidsplasser ville gå tapt og arbeidsløsheten stige fra 7,9 til 9,1 prosent.

— Vi ville i så fall rett og slett ikke investere i USA. Vi ville investere andre steder der vi kunne få bedre garantier for utbytte, sier sjefen for New York-børsens operatørselskap, Duncan Niederauer.

Signaler

Stilt overfor mulighetene for et katastrofalt budsjettstup har det de siste dagene kommet forsonlige signaler fra begge sider som kan bane veien for et kompromiss..

Flere ledende republikanere åpner nå for å droppe sin absolutte motstand mot skatteøkninger for de rikeste i USA.

Glenn Hubbard som før valget var rådgiver for Mitt Romney, sier at Republikanerne må endre kurs og godta visse økninger i de rikes skattesatser.

Samtidig sier Demokratenes fremste skattepolitiker, senator Max Baucus, at det bør være mulig å finne et kompromiss mellom dagens skattesats for de rike på 35 prosent og satsen på 39,6 prosent som var satsen før Bushs skattekutt.