Det var en gruppe på rundt 20 serbiske teleteknikere og -montører på jobb i Norge som i denne uken aksjonerte utenfor firmaet Goeuropego på Skøyen i Oslo. De hadde fortsatt ikke fått lønn for oktober fra sin norske oppdragsgiver. Serberne etterlyste også lønn for jobben deres i november.

Det ble fortgang i forhandlingene etter at arbeidstagerne varslet streik og markeringer utenfor bedriftens lokaler på Skøyen – og etter at aftenposten.no skrev om saken.

— Vi har sittet i forhandlinger med arbeidsgiveren etter at denne gruppen utenlandske teleteknikere og –montører kontaktet oss, sier tillitsvalgt Sissel Hallem i Oslo-avdelingen av El & IT, som organiserer blant andre norske telemontører.

Lange forhandlinger

Saken ble løst etter at partene hadde sittet sammen i mange timer. Serberne skal få deler av sin lønn allerede torsdag og resten i god før jul, forteller Hallem.

Daglig leder Ronny Sørensen i Goeuropego bekrefter at konflikten er avblåst.

— Alt er nå i sin skjønneste orden, sier han til aftenposten.no.

Jobber for Huawei

Det norske firmaet Goeuropego utfører oppdrag for en av kinesiske Huaweis norske underleverandører. Serberne gjør arbeid på bakken som må til for at blant annet Netcom kan få en smertefri overgang fra 3 G-mobilnett til 4G-nett.

De utenlandske teleteknikerne skal etter planen hjem til Serbia før jul og komme tilbake til Norge i januar for jobbe videre.

— Lønnen deres er foreløpig uteblitt. Slike tilstander skal vi ikke ha i norsk arbeidsliv, sier Terje Skog, som leder El og ITs avdeling i Oslo og Akershus før forhandlingene startet.

Den daglige lederen Ronny Sørensen i Goeuropego har tidligere fortalt at firmaet har opplevd en flaskehals som har forsinket lønningene i noen dager.

— Vi gjør alltid opp for oss, sa Sørensen.

Han sier i dag at firmaet vil bruke de samme arbeidstagerne også i 2013.

— Behovet for folk som kan denne bransjen er enormt, og det kan ikke dekkes opp med norske arbeidstagere, sier Sørensen.

Trenger utlendingene

Også El & IT regner med at behovet for utlendinger i telebransjen er stort i Norge.

Det er første gang at fagforbundet er koblet inn i en slik arbeidskonflikt blant en av de mange mindre bedriftene som utfører jobber i tele- og datamarkedet.

— Vi er svært godt fornøyd med at disse utenlandske kollegene har fått til en avtale som også skal sikre dem fortsatt jobb etter nyttår, sier El & ITs Hallem.

Hun mener fortsatt at de store netteierne, med Telenor og netcom i spissen, har et ansvar for å opprettholde ryddige forhold i netteierne. Sammen med Huawei, Ericsson og andre store underleverandører kan gigantene i bransjen ikke bare se på at det etableres standarder som baserer seg på midlertidig arbeidskraft. Alle må ta ansvar for ordentlige forhold, mener Hallem.