Bistand med bismak

Statlige pengebinger opprettet for å skape vekst i fattige land klarer ikke å måle om investeringene virkelig bidrar positivt, mener Kirkens Nødhjelp.

Publisert Publisert

- Trenden i bistand går mot mer private investeringer. Når bistandsbudsjettet brukes til private investeringer må vi sikre oss at investeringene faktisk fører til vekst for de fattige, sier generalsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp. Foto: Holm, Morten/SCANPIX

  • Siri Siri Gedde-dahl
iconDenne artikkelen er over ni år gammel

— Det må stilles strengere krav til hvordan statlige fond med mål om å drive utviklingspolitikk måler investeringene sine. Det er avgjørende at utviklingsfondene skaper noe utover en vanlig kommersiell investering, sier generalsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp.

Les også:

I en rapport som legges frem i dag, har Kirkens Nødhjelp engasjert eksperter fra Universitetet i Manchester til å vurdere målemetodene til 16 europeiske investeringsfond med utviklingsformål.

Vårt eget Norfund, som er finansiert av bistandspenger og nesten fikk doblet sitt budsjett i år, kommer ut blant de beste. Kirkens Nødhjelp mener likevel at Norfund har forbedringspotensial.

Hovedfunnet er at målemetodene er for generelle, og dermed ikke gir et reelt bilde av om de tilfører «noe ekstra».

— Det er for eksempel uklart hvordan vektingen av Norfunds målinger er. Når en miljøskadelig investering er veldig lønnsom, hva vinner frem da, spør Sommerfeldt.

Fondene vurderer hvor mange arbeidsplasser investeringen skaper, uten å måle hvor mange arbeidsplasser som samtidig blir utkonkurrert. Rapporten foreslår å innføre «brutto arbeidsplasser» som målemetode.

Også skatteinntekter som skapes, må måles mot skatteinntekter ved alternative investeringer, mener Kirkens Nødhjelp. De vil blant annet synliggjøre skattetap for fattige land ved utviklingsfondenes bruk av skatteparadiser som mellomledd.

— Vurderingen av utviklingseffekten er nesten alltid intern. Fondene spør ikke lokalbefolkning og lokale myndigheter hva de mener investeringen betyr. Det bør de gjøre, fortsetter Sommerfeldt.

Han minner om at det for mange donorland, som selv sliter med stramme budsjetter, er fristende å gjøre rene kommersielle investeringer, særlig hvis det kommer eget næringsliv til gode.

En Norad-evaluering fra 2010 så blant annet på Norfunds investeringer i Grameen Phone i Bangladesh.

Grameen greide seg godt kommersielt, og rapporten pekte på at det dermed ikke var lett å slå fast i hvilken grad Norfunds bidrag hadde noen særlig utviklingseffekt.

Rapporten slo også fast at Norfunds investeringer i Sør-Afrika kun gikk til den allerede lønnsomme delen av økonomien, uten at man kunne se at dette hadde en utviklingseffekt blant landets fattige.

Kirkens Nødhjelp mener at utviklingsfondene må si klart nei til investeringer i fond som kan knyttes til skatteparadiser og til fond som ikke viser åpenhet om driften. Videre mener organisasjonen at skyhøye meglerhonorarer ikke lar seg forsvare når man betaler med bistandspenger, og vil sette tak på slike honorarer.

Sommerfeldt avviser tanken om at enhver investering i et fattig land gir utviklingseffekt.

— Det er ikke mangel på investeringer som er Afrikas største problem.

— Utfordringen har vært at investeringene ofte har bidratt til grov utnyttelse av naturressurser, få skatteinntekter og dårlige arbeidsvilkår.

Publisert

Sakene flest leser nå

  1. DN: Flere smittet etter fest i hjemmet til smittevern­overlege

  2. Her pipler klimagass opp fra norsk sokkel

  3. – Han skaper veldig stor trivsel

  4. Slik ser E16 ut etter vogntogets tur. Reparasjonen vil koste 250.000 kroner.

  5. Redningsaksjon til Nigardsbreen: Tyske turister kjem seg verken opp eller ned

  6. Helene har laget ønskeliste for hurtig­lading. Elbil­foreningen mener Tesla har svaret.