Ryddejobb til 160 milliardar

Å fjerna og hogga opp norske oljeplattformer vil kosta rundt 160 milliardar kroner. Og handtering av store mengder farleg avfall.