Her er Ole Bull-mynten

Ny tier til ære for komponisten.