Tidenes stjerneinvestering på norsk sokkel gjør Kjell Inge Røkke til en av årets få vinnere på Oslo Børs.

Uværet pisker på konsernsjef Øyvind Eriksens vinduer på Aker Brygge. Men inne holder Eriksen fortsatt arbeidsværelset i den skjønneste og aller ryddigste orden. Slik oppleves markedene også. Det pøser ned utenfor, men er fortsatt relativt lunt inne. Mens børsen er falt 16 prosent hittil i år, er Aker opp 18 prosent. Det gjør Kjell Inge Røkkes selskap til en av årets vinnere på Oslo Børs.

Selv mener Eriksen at Aker — og de mange datterselskapene - fortsatt nesten er upåvirket av gjeldskrisen i Europa.

— Vi leser hver eneste dag om økt usikkerhet og uro i verdensøkonomien, samtidig har olje- og gassnæringen ikke hatt større aktivitet og optimisme på mange år. Vi erkjenner at olje- og gasspriser vil svinge, men til tross for det tyder alt på den langsiktige etterspørselsveksten vil vedvare, sier han.

Ikke bare vil befolknings- og velstandsvekst rundt om i verden drive opp etterspørselen. Aker har mer enn noen truffet blink med sine oljeinvesteringer. I høst la Røkkes selskap 800 millioner kroner på bordet kjøpte seg opp til majoritetseier i oljeselskapet Det norske. På én måned var verdien av selskapet doblet etter et av tidenes største oljefunn på norsk sokkel, Aldous Major.

— Julekvelden 2011 får en ekstra betydning også i Aker, smiler Eriksen.

Det norske er årets vinner på Oslo Børs med en kursoppgang på 200 prosent siden nyttår.

Inn med olje — ut med rigg

Foruten Det norske-kjøpet er det gått milliardbeløp både inn og ut av konsernet i 2011:

  • I høst ble problembarnet Aker Drilling solgt for nærmere 8 milliarder kroner til giganten Transocean. For sine aksjer fikk Aker 3,25 milliarder kroner. I tillegg har Aker fått innløst lån som i vinter var på fire milliarder kroner.
  • I sommer måtte Røkke kjøpe ut de lure svenskene som sikret seg en salgsopsjon da de sammen med staten investerte i Aker Solutions i 2007. Det kostet Aker 1,8 milliarder kroner.
  • Aker betalte i år ut et utbytte på 724 millioner kroner. Dermed fikk Kjell Inge Røkke og kona rundt 485 millioner kroner til salt i den private grøten. Og når regningen ved juletider er gjort opp, går Røkkes forretning inn i 2012 med fem milliarder kroner i kontanter.

Bot og bedring

Den juleblide konsernsjefen til tross, slett ikke alt er gått på skinner i konsernet i 2011. Særlig er det giganten i systemet, Aker Solutions, som har gått på en smell. En veldig dyr sådan. I tillegg til Aker-jobben, er Eriksen arbeidende styreleder i Aker Solutions.

— Vi rapporterte i løpet av høsten tap på Akers Solutions' undervannsvirksomhet i størrelsen 600 millioner kroner, sier Eriksen.

Det er i Brasil de sliter. Forsinkelser, kvalitetsproblemer og ledelsesproblemer har gjort satsningen der til et foreløpig mareritt for Aker Solutions, og det er her tilliten må gjenvinnes neste år.

Foreløpig fremstår Eriksen som restauranteieren i Vestfossen som en gang ba kundene om en ny sjanse med et skilt i døren: "Ny kokk, god mat".

— Vi har etablert fullt innsyn i situasjonen, vi har fått på plass et førsteklasses og nytt ledelseslag. Sammen med våre viktigste kunder i Brasil har vi lagt en plan for hvordan vi skal få levert det utstyret som vi allerede har påtatt oss å bygge og øke kapasitet og effektivitet ved vår undervannsfabrikk i Curitiba, slik at vi blir en mer forutsigbar kvalitetsleverandør fremover enn det vi har vært det siste året.

Skryter av Røkke jr

Aker-konsernsjef Øyvind Eriksen sier Kjell Inge Røkkes sønn Kristian Monsen Røkke har tilført det amerikanske verftet Aker Philadelphia Shipyard "fornyet optimisme og handlekraft". Han er raus med lovordene om 28-åringen.

— Vi opplever at 2011 har vært starten på en ny og spennende periode der. For det første, har selskapet i dag en ledelse som har tilført verftet fornyet optimisme og handlekraft, for det andre har det nye lederskapet allerede vist synlige og målbare resultater. Senest ved kontrakten som ble annonsert med SeaRiver, et datterselskap til vår store og viktige kunde ExxonMobil. Den sikrer ikke bare aktivitet, men også utvikling ved verftet, fordi det skal bygges to tankskip av en størrelse som verftet ikke har bygget tidligere.

Ved presentasjonen av kontrakten i september varslet Monsen Røkke at antall arbeidere økes fra 400 til 1000. Verftet er nå sikret arbeid frem til første halvår 2014.

Aker Philadelphia-aksjen er steget 70 prosent i år, men på meget liten omsetning og fra et meget lavt nivå. Markedsverdien av aksjene er drøye 41 millioner kroner.

I tillegg til skipene som skap bygges for ExxonMobil, bygger verftet to skip det ikke er funnet kjøpere til ennå.

Rydder videre for Røkke

Aker-sjef Øyvind Eriksen har lovet å slutte med interne handler og krysskobling av selskaper i Aker-konsernet. Oppryddingen ble en del av arbeidet for å gjenvinne tillit etter rabalderet i 2009. Da solgte Aker fem selskaper til Aker Solutions for to milliarder kroner, og mange mente at avtalen var vel god for Røkke selv.

Dessuten ble det forviklinger når Aker-selskaper har gjort oppdrag for hverandre, som Aker Solutions sterkt forsinkede og dyre bygging av to borerigger for Aker Drilling, som til slutt ble solgt for om lag 8 milliarder kroner. Men også i år er det blitt en porsjon samrøre:

  • I november varslet Aker at det vil overta hele tapssluket Aker Floating Production, som driver et skip for oljeproduksjon.
  • Rett før månedsskiftet varslet krillselskapet Aker Biomarine at en varslet aksjeemisjon er utsatt, men at Aker forskutterer pengene for sin andel av emisjonen, på inntil 166 millioner kroner. — Det er en forskuttering av den aksjonærrollen som vi skal ha. At vi gir et mindre beløp som forskudd på en aksjetegning, er i seg selv ikke noe brudd på den nye strategien. Samtidig må også Aker gjøre noen kompromisser i den virkelige verden. Men retningen ligger fast, det er å konsentrere seg om eierrollen og nedtone den interne bankrollen, sier Øyvind Eriksen.