På rentemøtet klokken 14.00 gjorde sentralbanksjef Øystein Olsen det klart at styringsrenten forblir uendret på 2,25 prosent.

Olsen sa også at styringsrenten bør ligge på dagens nivå en «god stund fremover» og at en normalisering av rentenivået bør «skje noe frem i tid».

— Siden juni har veksten i handelspartenene vært svakere enn vi trodde. Uroene i finansmarkene har vedvart, og usikkerheten om den videre utviklingen er stor. Dette skaper en negativ dynamikk. Slik vi ser det står industrilandene overfor en forsterket og vedvarende lavkonjuktur, sier Olsen.

Ser til Europa og USA

Han viste til sentralbankene i Europa og USA, som har signalisert at rentenivået vil holdes svært lavt i lang tid fremover.

— I euroområdet ventes det at styringsrenten vil ligge på dagens nivå de neste årene, og sentralbanken i USA har gitt utrykk for at styringsrenten vil ligge rundt null frem til 2013 og enda lenger om utsiktene ikke bedres. I sum tilsier dette at renten holdes på dagens nivå en god stund frem i tid, sier Olsen.

Sentralbanksjefen gjorde det klart at det er uvanlig stor usikkerhet om hva som vil skje med den globale økonomien fremover. I den nye pengepolitiske rapporten som i dag ble presentert legges det til grunn at styringsrenten kan bli satt opp om et års tid.

— Skulle uroen ute forsterkes og utsiktene for vekst og inflasjon bli ytterligere svekket, kan renten bli satt ned. Med utsikter til høyere vekst og inflasjon kan renten gå opp tidligere, sier Olsen.

Kundene må være forberedt på høyere rente

Allikevel må bankkundene forberede seg på at det kan bli dyrere å ha lån. Uroen i finansmarkedene gjør at det blir dyrere for norske banker å hente inn kapital fra det internasjonale bankmarkedet.

— Uroen gjør at bankene får høyere innlånskostnader, noe som kan føre til høyere rente for forbrukerne, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1.

Allikevel påpeker hun at Norges Bank har flere kort i ermet for å hindre at rentenivået i bankene stiger for mye.

— De kan gripe inn ved å tilføre bankene lån og likviditetet, slik de gjorde høsten 2008. Men allikevel bør folk flest ta høyde for at rentenivået kan stige, sier Holvik

Få trodde på endring

På forhånd hadde mange økonomer spådd at rentenivået ville holdes uendret. En spørrerunde nyhetsbyrået TDN Finans gjorde blant 15 økonomer viste at samtlige spådde at renten ville bli stående, blant annet begrunnet i svak vekst i den internasjonale økonomien, og frykten for at et høyere rentenivå ville gi en for sterk krone.

Den eneste rentejusteringen Norges Bank har gjennomført hittil i år var 12. mai, da sentralbanksjefen valgte å heve rentenivået med 0,25 prosentpoeng - til dagens nivå på 2,25 prosent. Til tross for dette har mange banker selv valgt å heve renten , på grunn av større press i finansmarkedet og høyere pengemarkedsrente.