Norges Bank bestemmer selv hvilke mynter og sedler nordmenn skal ha. Tidligere har Norges Bank fjernet både ettøringen, toøringen, femøringen, tiøringen og 25-øringen, og nå står altså 50-øringen for tur, skriver Dagsavisen.

— Norges Banks vurdering er at 50-øren ikke lenger sirkulerer som en ordinær betalingsmynt. Den brukes av butikker for å gi igjen veksel, mens kundene i stor grad legger mynten til side i stedet for å bruke den ved senere betalinger, heter det i brevet.

Ved betaling med kontanter må beløpene vi skal betale i kiosker, butikker og andre steder avrundes til nærmeste krone og ikke til nærmeste 50-øring, som i dag. Norges Bank tror likevel ikke at dette vil føre til økt prisstigning.

— Det er kun sluttbeløpet ved kontante betalinger som skal avrundes, og ikke prisen på den enkelte vare. Elektroniske betalinger påvirkes ikke av en myntinndragning, heter det i et brev om 50-øringens skjebne, som nå er sendt alt fra næringslivsorganisasjonene til mynthandlerne.

Svenskene pensjonerer sin 50-øring om noen uker. Mynten opphører å være tvungent betalingsmiddel 30. september i år. Danmark beholder sin 50-øring inntil videre, men 25-øringen ble avskaffet i 2008.