• DYR EURO: Aage Erichsen tok ut 50 euro til en verdi av 392 kroner. Det kostet ham 200 kroner.

Betalte 200 for å ta ut 392 kroner

Da Aage Erichsen tok ut 50 euro til en verdi av 392 kroner, fikk han et gebyr på 200 kroner.