— Som en del av de allerede planlagte kostnadskuttene i den nye strategiske plattformen "4Excellence", reduserer SAS antallet heltidsstillinger med 300 i administrasjonen, skriver flyselskapet i en børsmelding.

Et av hovedmålene i strategiplanen er å redusere enhetskostandene med 3-5 prosent hvert år, som for 2012 utgjør omtrent 2 milliarder svenske kroner, ifølge meldingen.

Ledermøte etter konkursrykter

Tirsdag kveld ble et annonsert ledermøte i flyselskapet SAS preget av ekstra mye turbulens.

Bakgrunnen er atselskapets gjeld nå rangeres som den mest risikable i flybransjen. Ifølge en artikkel fra nyhetsbyrået Bloomberg er det nå 78 prosent sannsynlighet for at SAS kommer til å misligholde gjelden.

Artikkelen kommer på toppen av langvarige konkursrykter, og et tøft økonomisk klima etter finanskrisen.