I 2010 kjøpte Statoil varer og tjenester fra norske selskaper for i alt 92,5 milliarder kroner, noe som utgjør 74 prosent av alle leveranser til oljenæringen.

— Investeringsbeslutningene til Statoil er helt avgjørende, sier direktør Trygve Arnesen i FMC Subsea Services på Ågotnes på øya Sotra utenfor Bergen.

Selskapet driver med installering og vedlikehold av undersjøiske installasjoner, en teknologi FMC har utviklet i nært samarbeid med nettopp Statoil.

— Teknologiutviklingen de siste 25 årene hadde ikke skjedd uten Statoil. Det er teknologi som vi nå eksporterer ut i verden, sier han.

Henter ingeniører ute

Statoil sin økte satsing på norsk sokkel er likevel ikke det eneste som fyller ordrebøkene i norsk leverandørindustri.

— Dette er den generelle trenden vi ser på verdensbasis, at investeringene innen olje og gass de neste fem åra vil øke, sier han.

Og mens millioner blir kastet ut i arbeidsledighet i Europa, er Arnesens største bekymring å skaffe nok folk. Han er enig i at det er et paradoks.

— Ja, det kan du si. Det er feil å bruke ordet fordel, men det er klart at det nå er tilgjengelig ingeniørkapasitet i Europa, og den må vi benytte oss av, seier han.

Derfor har selskapet bygget opp en egen ingeniøravdeling i Krakow i Polen, i tillegg til at de rekrutterer ingeniører fra blant annet Russland og Portugal.

hans mjelva@bt.no

ogne.oyehaug@bt.no