Widerøe blir på norske hender etter Torghatten-salg: – Vi har troen og vil være aksjonærer videre

Samtidig som nok et norsk fergerederi nå forsvinner over på utenlandske fonds-hender, så forblir eierskapet i flyselskapet Widerøe som før. Eierne åpner for å skyte mer kapital inn i Widerøe og ser frem til å kjøpe nye fly.

Et av Widerøes Embraer 190 E-2 jetfly.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

– Vi har lenge skjønt at dette var på gang og vi har ikke noe negativt syn på det. Hovedeierne bak Torghatten er med videre i Widerøe, sier Dagfinn Neteland, administrerende direktør i Fjord1 til E24.

Onsdag morgen ble det klart at EQT og deres infrastrukturfond vil kjøpe opp hele det norske transportkonsernet Torghatten.

Torghatten eier i dag 66 prosent av Widerøe, mens Fjord1 eier de resterende 34 prosentene. Widerøe er imidlertid ikke en del av EQTs tilbud.

Widerøe-eierskapet skal skilles ut i et nytt selskap kalt Flyco og deles ut til Torghatten-aksjonærene før EQT overtar.

– Vår strategi og eierskap i Widerøe ligger fast, og så vil jeg også si at Widerøe har vist at de har klart seg fint gjennom coronapandemien, sier Neteland videre.

Les også

Oppkjøpsfondet EQT varsler bud på Torghatten

Åpner for kapitaltilskudd til Widerøe

Det var SAS som tidligere eide Widerøe, men etter at SAS holdt på å gå konkurs høsten 2012 ble Widerøe solgt i 2013 til en gruppering bestående av Torghatten, Fjord1 og Nordland fylkeskommune.

SAS solgte seg helt ut i 2016 og den totale salgssummen var på litt over to milliarder kroner.

– Hva betyr dette for Widerøe og din families eierskap i dette selskapet?

– Dagens eiere i Widerøe blir med videre, og ambisjonen er å være med på å sørge for et stabilt eierskap i fremtiden og forsøke å videreutvikle selskapet, sier styreleder Brynjar Forbergskog i Torghatten.

Forbergskog-familien er største eier i Torghatten i dag.

Gjennom dette salget frigjør dere også betydelig kapital til å delta i en eventuell oppkapitalisering av Widerøe?

– Ja, det er en mulighet for det, sier Forbergskog.

Widerøe-sjef Stein Nilsen varslet tidligere i år at flyselskapet ville søke om en halv milliard i statlige lånegarantier fra regjeringens krisepakke. Frem til nå har selskapet klart seg med lån fra Sparebank 1 Nord-Norge for å overleve coronakrisen.

Daniel Pérez, partner i EQT forklarer hvorfor de ikke også ville kjøpe Widerøe:

– Widerøe er et fantastisk selskap som har kommet seg gjennom covid-19-krisen på en beundringsverdig måte. Men vi er en infrastrukturinvestor, og det er ikke innenfor vårt mandat å investere i flyselskaper, sier Pérez.

Les også

Widerøe vil inn i netthandel: Skal tilby frakt landet over innen 24 timer

Forbereder flykjøp

Etter Forbergskog-familien er det Tor Andenæs som via Andenæs Gruppen er største eier i Torghatten med sin 12,14 prosents eierandel. Han har også tenkt å forbli eier i Widerøe etter EQT-avtalen:

– Widerøe vil fortsette som i dag. Vi har troen på Widerøe og vil være aksjonær videre, sier Andenæs og fortsetter:

Det er et selvstendig selskap som ikke er så tett knyttet opp til fergedriften (i Torghatten, journ.anm.). Det har vært et veldig suksessfullt selskap i den forstand at de nesten har hatt break-even (lønnsomhet, journ.anm.) i år, sier han med referanse til coronapandemien.

Investoren som i tillegg til Torghatten-investeringen er mest kjent for å ha slått seg opp på eiendomsutvikling i Arizona i USA, peker på de store strategiske beslutningene som ligger foran Widerøe.

Flyselskapet har i flere år snakket om at de eldre propellflyene i flåten må byttes ut en gang på 2020-tallet. Widerøe har lenge ønsket å kjøpe inn null- eller lavutslippsfly, men coronapandemien har skapt usikkerhet rundt når flyprodusentene kan tilby dette.

– Det går mot at anskaffelsen av nye fly i Widerøe skal være grønn, og at de trolig bli hydrogendrevne. Da tror jeg vi kan få en bærekraftig og lønnsom innenriksflåte i Norge for fremtiden, sier Andenæs.

Les også

Airbus tar en u-sving: Vil ha hydrogenfly i luften innen 2035

Investor Tor Andenæs

– Står midt oppe i en krise

Rent teknisk skal Widerøe fisjoneres ut av Torghatten.

Det gjennomføres ved at man har opprettet et nytt datterselskap i Torghatten kalt «Flyco», som igjen sitter på aksjeposten på 66 prosent av WF Holding AS – morselskapet i Widerøe-systemet.

Aksjene i Flyco deles så ut til Torghatten-aksjonærene før eller i forbindelse med at EQT overtar Torghatten.

Torghatten-aksjonærene skal motta én aksje i Flyco for hver aksje de eier i Torghatten. Hver aksje i Flyco verdsettes til 17 kroner ved utdelingen.

Widerøe-sjef Stein Nilsen er fornøyd med at selskapet hans forblir med dagens eiere:

– Flybransjen står midt oppi den største krisen i nyere historie. Det er derfor svært tilfredsstillende at dagens eiere fortsetter på eiersiden og ønsker å fortsette satsingen på Norges eneste heleide, norske flyselskap, sier Widerøe-sjef Stein Nilsen i en uttalelse.

– For Widerøe innebærer dette ingen endring i forhold til dagens situasjon. Vi vil fremdeles ha lokale og svært kapitalsterke eiere i ryggen som har god kjennskap til bransjen generelt og selskapet spesielt, sier Nilsen videre.

Publisert: