Eiendomsmeglere felles for overtramp – nekter å punge ut

Egil Wiik (53) klaget inn megleren etter leilighetskjøp og vant erstatning – men kunne se langt etter pengene. I fjor økte antallet eiendomsmeglere som nektet å følge fellende nemndsavgjørelser. Forbrukerrådet er kritiske.

Egil Wiik (53) så ingen annen utvei enn søksmål etter at megleren ikke ville betale erstatningen som meglerklagenemnden hadde gitt ham og familien rett på. Den aktuelle leiligheten er ikke i dette bildet.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Egil Wiik og familien kunne tilsynelatende juble da avgjørelsen falt.

De hadde klaget inn megleren etter å ha kjøpt en leilighet som var annonsert med «felles oppstillingsplasser for parkering rett ved
inngangsdøren».

Det de trodde var parkering reservert beboerne, viste seg i realiteten å være en svært begrenset gjesteparkering – uten plass til deres bil.

Det hadde ikke salgsoppgaven nevnt.

Les også

Tidligere DNB-megler må i fengsel for korrupsjon

Full seier – fikk ikke pengene

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester konkluderte med at familien hadde blitt villedet av meglerens informasjon – og ga dem fullt medhold i sin fellende avgjørelse:

«Megleren til Benum & Johansen har ikke overholdt undersøkelses- og opplysningsplikten og opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Meglerforetaket må betale 193 000 kroner i erstatning til klagerne».

Beløpet er i tråd med den anslåtte verdien av den tapte parkeringen, ifølge en takstrapport familien fikk utarbeidet.

Men saken tok en vending da megleren ikke ville rette seg etter avgjørelsen.

– Det var en skikkelig trøkk å få den beskjeden, sier Wiik til E24.

– Her hadde familien jublet over full seier, og så kan megleren bare se bort ifra hele avgjørelsen. Det oppleves som et system som ikke ivaretar forbrukeren, sier han.

Les også

Eiendomsmegler tiet om utgiftsbombe i salgsoppgaven

Antallet har økt

Eiendomsmeglere som blir felt for å opptre i strid med god meglerskikk, aksepterer som regel nemndens avgjørelse om å gi prisavslag eller betale erstatning.

Men noen meglere nekter – og det har blitt flere av dem, viser en E24-gjennomgang.

I 2018 fikk boligselgere- og kjøpere helt eller delvis medhold i sine krav mot eiendomsmeglere i 71 saker. Fire av disse avgjørelsene ble ikke tatt til følge av meglerforetaket, ifølge nemndtall.

Året etter nektet meglere å følge to av 64 fellende avgjørelser.

I fjor økte antallet til 11 av 119 saker.

Eiendomsmeglere som ikke vil rette seg etter nemndsavgjørelsene, plikter å gi en «tilfredsstillende begrunnelse» innen tre uker. Ellers blir de innrapportert til Finanstilsynet.

Forbrukerrådet er kritiske til meglere som ikke følger klagenemndens avgjørelser. Men tross økning i fjor dreier det seg fortsatt om få, påpeker fagdirektør for bolig Olav Kasland.

Forbrukerrådet: – En uting

– Så lenge meglerforetaket gir en begrunnet tilbakemelding på hvorfor de ikke vil følge avgjørelsen, har de sin fulle rett til det, forklarer nemndens sekretariatsleder, Lena Drønnesund.

Forbrukerrådet er likevel kritiske til at det skjer.

– Vi synes det er en uting, sier Olav Kasland, som er fagdirektør for bolig:

– Reklamasjonsnemnda er et billig lavterskeltilbud som skal avlaste rettsapparatet. Da er det skuffende at noen velger å ikke følge avgjørelsene, selv om de er i er i sin fulle rett til det, utdyper han.

Peder Benum er daglig leder i Privatmegleren Benum & Johansen. Når E24 spør hvorfor de ikke ville følge nemndens avgjørelse om å betale Wiik-familien erstatning for villedende parkeringsinformasjon, svarer han at «nemndens avgjørelser er ikke rettslig bindende».

– Etter en helhetsvurdering av denne konkrete nemndsavgjørelsen, ble det besluttet å ikke akseptere nemndsavgjørelsen slik den var formulert og begrunnet. Vurderingen ble gjort i samråd med vår advokat, og ble altså begrunnet overfor nemnden, skriver Benum i en e-post.

Les også

DNB-megler markedsførte kjellerbod som soverom

Vant søksmål – advarer andre

Etter å ha fått beskjed om at megleren ikke kom til å følge avgjørelsen, sier Egil Wiik at de ikke så annen utvei enn å gå til søksmål.

Også denne gangen vant de saken.

Tingretten fastsatte imidlertid et lavere erstatningsbeløp på 50.000 kroner – noe meglersjefen sier seg «komfortabel» med.

– Vi har tiltro til rettssystemet og at det var riktig avgjørelse som ble tatt i saken til slutt, etter at alle sider av saken var belyst ved bevisførsel, fremholder Benum.

– Gitt at retten også kom til at kjøper hadde krav på erstatning, var det fortsatt riktig å ikke følge nemndvedtaket?

– Vi har fulgt de råd vi har fått fra vår advokat når det gjelder den rettslige bedømmelsen av saken.

– Det var som et lite plaster på såret, sier Wiik om dommen.

Han er skuffet over at dommeren tilsidesatte nemndens enstemmige vurdering om at tapet av parkeringsplassen tilsa nesten 200.000 kroner i erstatning.

– Heldigvis fikk vi dekket våre saksomkostninger og noen andre utlegg, sier Wiik.

Han er kritisk til at meglere kan velge å ikke følge nemndsavgjørelsene, og ønsker nå å advare andre forbrukere om at klageinstansen – som er ment som et lavterskeltilbud – i verste fall kan endte opp som et fordyrende mellomledd før saken uansett må videre til domstolene.

Les også

Meglere ber boligselgere senke forventningene

Ikke bekymret: – Forsvinnende få

– Sakene er såpass innfløkte at jeg tror at mange vil se seg nødt til å engasjere advokat når de går til klagenemnden. Dermed kan man allerede ha store utgifter før nemnden kommer med en avgjørelse, som man ikke vet om megleren vil følge, sier Wiik.

– Jeg synes dagens system favoriserer meglere som den profesjonelle parten, legger han til.

Kasland i Forbrukerrådet mener det er viktig at både eiendomsmeglere og forbrukere respekterer nemndsavgjørelsene. Han kjenner ikke denne konkrete saken, men påpeker at fagfolkene som sitter i nemnden ofte vil ha bedre kompetanse til å avgjøre slike saker, enn domstolene har.

Han er likevel ikke bekymret over fjorårets økning i meglere som ikke retter seg etter nemnden.

– Det er fortsatt slik at de absolutt fleste avgjørelsene følges. Over tid har det vært forsvinnende få nemndsavgjørelser som ikke blir fulgt, sier Kasland.

Publisert: