Støre lover å redde AFP-ordningen

LO og NHO har tatt et stort steg for å lande en ny AFP-ordning i privat sektor. Men noen må plukke opp regningen. Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at en rødgrønn regjering vil være med å bidra til det.

AFP-STØTTE: Ap-leder Jonas Gahr Støre lover AFP-drahjelp til LO-leder Peggy Hessen Følsvik.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

– Jeg mener at AFP har vært og er en veldig viktig bærebjelke i legitimiteten til vårt pensjonssystem, fordi den ble laget for å ta vare på sliterne. Nå er den blitt mye bredere og et viktig del av det puslespillet som den norske pensjonsordningen er, sier Støre.

Det har foregått en årelang kamp om for å fornye ordningen for over 800 000 ansatte med Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor.

Anført av LO og NHO har partene nå kommet til enighet i en felles utredning om en reformert AFP-ordning.

Hovedproblemet er at finansieringen fortsatt ikke er på plass.

Her en sentrale punkter i utredningen:

Vi møter Ap-leder Jonas Gahr Støre på LO-leder Peggy Hessen Følsviks kontor i LO-bastionen på Youngstorget, hvor Støre får en innføring i utredningen.

– Vi skal basert på denne skissen nå forsøke å forhandle frem en ny ordning. Problemet er at staten må bidra, men det ønsker ikke den sittende regjeringen, sier Følsvik.

OPPGITT: LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier det er for liten vilje til å bidra økonomisk for å sikre en nybygd AFP-ordning.

I regjeringsplattformen til Solberg-regjeringen står det at de vil «videreføre statens bidrag til AFP i privat sektor, men ikke øke utover dagens nivå».

Statens bidrag er i dag på en tredjedel av utbetalingene til den enkelte AFP-er.

Regjeringspartiet Venstre vil stanse de statlige overføringene, blant annet fordi AFP kun går til ansatte som i bedrifter med tariffavtale.

Støre lover en helt annen holdning hvis det blir rødgrønt flertall og han blir statsminister.

– Det skal nå forhandles, men jeg vil si at vi ikke skal undervurdere verdien av at arbeidsgiverne anført av NHO og arbeidstakerne, anført av LO, jobber så grundig for å finne felles løsninger. Det er en kjemperessurs. Det skal staten anerkjenne og være rede til å bidra til, sier Støre.

– Vi vil redde AFP-ordningen

Totale merutgifter i ordningen er anslått til 24 milliarder kroner frem til 2050, 8,4 prosent dyrere enn dagens ordning.

– Hvor mye vil dere bidra med?

– Jeg vil være varsom med å snakke om beløp, men vi vil være tydelige på at staten bør være rede til å bidra ved bordet.

– Du lover å bidra - også økonomisk - for å redde AFP-ordningen?

– Ja, vi vil redde AFP-ordningen, sammen med partene. I dag har vi en regjering som sier de ikke vil bidra med en pøkk mer. Regjeringspartiet Venstre ville fjerne statens bidrag helt. Det bidrar til stor usikkerhet og det vil vi ikke være med på, sier Støre.

– Venstre er mot fordi det er fellesskapet som bidrar inn til en ordning til de som er organisert?

– Det er feil, du trenger ikke være organisert for å få AFP, men du må jobbe i en bedrift med tariffavtale, sier Følsvik.

Støre legger til:

– Jeg mener ordninger som premierer organisering er bra.

AFP-STORYEN: Peggy Hessen Følsvik og Jonas Gahr Støre tegner og forteller.

Her skisserer Følsvik opp noen av hovedrammene for utredningen:

– I ordningen vi legger opp til nå, skal du få AFP-utbetaling avhengig av hvor lenge du har jobbet i en bedrift med AFP-ordning. Det blir en pay as you go-ordning, som gjør at løpende innbetalinger skal dekke løpende utgifter.

Hun sier den nye ordningen også vil tette omstridte hull.

– Vi tetter også hullene; de som faller ut på slutten av arbeidslivet sitt, mister hele opptjeningen. Det vil nyordningen fjerne.

Hun sier det er lengden på hvor lenge du har jobbet, som nå vil bli lagt til grunn.

– Mange flere vil få AFP. Ikke alle vil få like mye som i dag. Til gjengjeld får de langt mer trygghet: De nye vil med mer sikkerhet få APF utifra hvor lenge de har stått i arbeid i en bedrift med tariffavtale.

Kan bli mer moderate lønnsoppgjør

Hun sier de sliter med et krav fra regjeringen, om at AFP-fondet, som ved utgangen av 2019 var på 41 milliarder kroner, skal øke fondsgraden mer.

– Regjeringen har krevd en ganske stor fondsoppbygging innen 2040, som gjør at regningen blir større enn den trenger å bli, sier LO-lederen.

De 41 milliardene i fondet ga i 2019 4,6 milliarder kroner i avkastning som gjorde at fondet i 2019 gikk med 2,8 milliarder kroner i overskudd, skriver Frifagbevegelse.no.

– Er det aktuelt å ta inn noe gjennom mer moderate lønnsoppgjør de neste årene?

– Det er en mulighet. Den ordningen vi nå skal forhandle om, blir mer kostbar. NHO ønsker ikke å betale mer i premie. Vi mener ytelsene samlet skal være som i dag, da må premien opp, fordi det blir flere med i ordningen.

Arbeids- og sosialminster Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at skattebetalerne allerede i dag bidrar med nær 2,5 milliarder kroner i året til AFP og at det beløpet vil øke fremover.

– Regjeringen har sagt at vi vil fortsette med dette slik at vi kan få en forbedret AFP-ordning. Samtidig må ordningen også være økonomisk bærekraftig over tid, sier han.

Han sier Støre overrasker.

– Jeg har ikke tenkt å forskuttere forhandlingene mellom partene slik Jonas Gahr Støre overraskende gjør, og det på en måte som i verste fall kan gjøre forhandlingene under lønnsoppgjørene vanskeligere. Det ligner ikke det gamle styringspartiet Ap som vi kjente, sier Isaksen.

– Urettferdig

1. nestleder Sveinung Rotevatn i Venstre sier AFP-ordningen er urettferdig.

– Vi er ikke mot at partene i arbeidslivet avtaler AFP. Men vi er kritiske til at staten skal bruke milliarder på en tidligpensjonsordning for arbeidstakere i bedrifter med tariffavtale. Det er urettferdig for alle de skattebetalerne som ikke har mulighet til å få AFP.

KRITISK: 1. nestleder i Venstre, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, mener AFP-ordningen er urettferdig

Han sier Ap snart må vise kortene.

– Pensjonskostandene vil eksplodere og oljeinntektene falle. I en slik situasjon legger Ap frem et program med mange kostbare tiltak, men de forteller ikke noe om hva som må kuttes. Det er på tide at de blir ærlige og forteller velgerne hvordan de vil prioritere fremover. Skal alle utgifter øke i det uendelige? Det har ingen ansvarlige partier råd til, sier Rotevatn.

– LANGT FRA: NHO-sjef Ole Erik Almlid sier de er langt fra finansieringsløsning.

NHO-sjef Ole Erik Almlid er forsiktig optimist.

– Rapporten presenterer en mulighet som vil kunne gjøre en AFP-modell mer forutsigbar og mer rettferdig. Men vi er langt unna en finansieringsløsning. Dette er noe alle de tre partene må bidra til, og vi vil alltid forholde oss til LO og den sittende regjering i eventuelle forhandlinger. 

RETTELSE:

I en første utgave av denne saken ble samlet merkostnad ved en reformert AFP for perioden 2023–2080 anslått til om lag 20 milliarder 2020-kroner, tilsvarende om lag 4 prosent høyere utgifter.

LO tok kontakt onsdag og beklaget at det var en feilinformasjon.

Det riktige er:

Totale merutgifter i ordningen er 24 milliarder kroner frem til 2050, 8,4 prosent dyrere enn dagens ordning.

Feilen ble rettet klokken 12.07 onsdag 5. mai.

Publisert: