Ny undersøkelse: Bedriftene rister av seg koronakrisen raskere enn fryktet

Barometer: Koronapandemien er fortsatt ikke over, men utsiktene er lysere og optimismen større hos et flertall av bedriftene. Næringsminister Iselin Nybø (V) gleder seg over ny optimisme i næringslivet etter en tung periode.

Produksjonsskipet Jotun A, oppgraderes her på verkstedet Rosenberg Worley i Stavanger. Skipet tilhører Vår Energi. Jobben betyr en lang horisont med mye arbeid. Skipet tilhører Vår Energi.
  • Dag-Henrik Fosse (Stavanger Aftenblad)
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Mange vil ansette flere, og omsetningen og lønnsomheten tror mange vil øke. Optimismen er størst i Rogaland.

Men Vestland er like bak, der bedriftslederne også ser lysere på fremtiden enn på lenge.

For et flertall av bedriftene i Rogaland, Agder, Vestland og Oslo, er mange av de dystre utsiktene snudd, går det frem av det ferske konjunkturbarometeret til SR-Bank. 600 bedrifter i Sør-Norge har svart på nøkkelspørsmål om fremtiden for virksomheten de driver, og hvilken økonomisk utvikling de ser for seg fremover.

Næringsministert Iselin Nybø (V), gleder seg over innholdet i det ferske konjunkturbarometeret til SR-Bank.

Næringsminister Iselin Nybø (V). Bildet tatt under høringen i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget i april om planlagt salg av Bergen Engines.

– Oppløftende

– Næringslivet har vært gjennom en tung periode og det er oppløftende å se at optimismen er tilstede, opplyser hun til Aftenbladet. Ikke minst er hun glad for at regjeringens tiltakspakker ser ut til å ha gitt gode rammer for videre drift for mange.

Se lenger nede i saken mer utfyllende kommentarer fra næringsministeren.

For vel et halvt år siden sa sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank til Aftenbladet at det ville gå minst ett år, og kanskje enda lenger, før vi ville være tilbake der vi var før pandemien.

– Usikkerheten var stor i oktober i fjor, og utgangspunktet den gang var hva bedriftene svarte om hvordan de så på utviklingen fremover, sier Knudsen til Aftenbladet i dag. Les nedenfor hva han sier i dag.

Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer i SR-Bank, sier til Aftenbladet:

  • – Nedgangen ble mildere enn mange fryktet.
  • – Bedriftene venter markert vekst.
  • – Mange vil ansette igjen.

Disse bransjene venter bedring

Konjunkturbarometeret viser at både industrien, varehandel og bygg og anlegg venter bedring.

Slik mener bedriftene utviklingen blir de neste 12 månedene:

Omsetning: To av tre bedriftsledere venter omsetningsøkning. Størst er optimismen i oljenæringen.

Vil ansette igjen: 59 prosent av de 600 bedriftene som deltar i undersøkelsen, nær 6 av 10 sier de vil økte tallet på ansatte.

Lønnsomhet: 59 prosent av bedriftene svarer at lønnsomheten vil øke.

Investeringer: Litt over halvparten, 52 prosent svarer at de vil øke investeringene fremover.

Ordrereserver: 6 av 10 mener de vil øke ordrereservene sine.

Det er i Rogaland vi finner størst optimisme. 58 prosent av bedriftene der venter positiv utvikling det kommende året. Vestland-bedriftene følger like bak (57 prosent). Bedriftene i Agder (55 prosent) og Oslo-området (54 prosent) er også optimistiske på lang sikt.

Industribedriftene er mest positive (64 prosent), foran varehandel (61 prosent) og bygg og anlegg (57 prosent). Men det er store forskjeller i svarene fra bedriftslederne, og det er store bransjevise forskjeller. Full nedstengning både for butikker, restauranter, uteliv og kulturarrangementer flere steder påvirker naturlig nok svarene.

– Støttetiltak var viktige

Nå sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen at selv om veien for mange har vært temmelig ruglete, så har et flertall klart seg bedre enn de fryktet. Nasjonale tiltak med innstramminger og rødt nivå flere steder, har vært melodien de siste ukene slik at noen fortsatt nøler med å friskmelde økonomien.

Han understreker at til tross for pandemien, har økonomiske støttetiltak fra myndighetene vært viktige og skapt trygghet for mange, både for privatøkonomien til folk flest og for bedriftene.

Fortsatt utfordring for disse sektorene

– Lav rente, svakere kronekurs og økning i oljeprisen har dempet koronanedturen, sier han.

– Boligmarkedet har, kanskje litt overraskende, fått et løft under koronakrisen, og Norge har totalt sett hatt en mindre alarmerende nedtur enn mange andre land. Vi har et godt utgangspunkt for å jobbe oss ut av krisen, men vi må fortsatt ta høyde for risiko og usikkerhet til utviklingen fremover, sier Knudsen.

– Men for bransjer som reiseliv, med hoteller og restauranter, kultur og andre servicevirksomheter som er basert på at folk møter opp, har koronarestriksjoner skapt krevende dager. Mange bedrifter i disse sektorene, har likevel klart seg bedre enn fryktet under pandemien, men har fortsatt ikke den største optimismen, sier han.

Nybø: – Viktig å få aktivitet i bransjer som sliter

Næringsminster Iselin Nybø har også en melding til bedrifter og bransjer i sektoren som ikke har kommet like gunstig ut av koronakrisen:

– Det er fortsatt bedrifter og bransjer som sliter, men det at så mange har klart seg greit og planlegger å ansatte fremover vil også være viktig for å få aktivitet i reiseliv og serveringsbransjen når vi kan åpne enda mer, påpeker hun.

Nybø vektlegger også at det fremover er viktig å gi næringslivet stabile rammevilkår. Dette er noe næringsministeren er i posisjon til å gjøre noe med som ansvarlig for landets næringspolitikk.

Og hun har selv et innspill til hva som kan gjøres for å stimulere til aktivitet: - Det må legges til rette for å skape mer, og ikke skatte bedriftene hardere.

Publisert