Halvparten som fikk krisestøtte, gjorde det bedre i 2020 enn i 2019: – Har ingen positiv effekt for samfunnet

Blant bedriftene som hittil har levert regnskap, gjorde halvparten av dem som fikk kontantstøtte det bedre i kriseåret 2020, enn i 2019. Målet med ordningen er å berge levedyktige bedrifter.

Kitch’n økte overskuddet med 54 millioner kroner fra 2019 til 2020. De fikk 2,9 millioner kroner i koronastøtte.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Da Norge stengte ned i mars 2020, ble store deler av norsk næringsliv stengt på dagen. Kraftige omsetningsfall og usikkerhet fulgte.

Krisen ble imidlertid langt mildere enn fryktet. Mange bedrifter som fikk koronastøtte og som har levert regnskap endte opp med å levere langt bedre tall enn før krisen rammet. Leverte regnskap viser at:

  • 4939 av selskapene som fikk kontantstøtte økte årsresultatet fra 2019 til 2020.
  • 4241 fikk større økning i årsresultat enn hva de fikk i støtte. Det vil si at det også uten penger fra staten ville gjort det bedre i 2020 enn i 2019.

* Tallene er fra 25.6.21. 9354 av de 36.520 bedriftene som har mottatt i 2020 kontantstøtte fra staten har til nå levert regnskap. Andelen bedrifter som økte overskuddet fra 2019 til 2020 vil med andre ord endres.

– Nesten utilgivelig

Til nå er det delt ut nesten 11,5 milliarder kroner gjennom kontantstøtteordningen. Målet med kontantstøtten er «å unngå unødvendige konkurser og bevare norske arbeidsplasser gjennom koronakrisen».

– Å gi penger til bedrifter som går med overskudd har ingen positiv effekt for samfunnet. Du flytter bare penger fra skattebetalerne til bedriftseierne, sier BI-professor Gisle James Natvik.

Deler av kontantstøtten kunne blitt omgjort til lån for bedrifter som endte året i pluss, mener Natvik.

– En bedrift som fikk overskudd ville klart seg fint med slik låneordning.

Staten etablerte også låneordninger for kriserammede bedrifter.

– Men hvem vil ha lån når de heller kan få penger? spør Natvik.

Å bruke skattepenger på kontantstøtten har en betydelig kostnad for samfunnet, sier BI-professor Gisle Natvik.

At over halvparten av bedriftene som fikk støtte gjorde det bedre i 2020 enn 2019, er ikke overraskende ut fra ordningens utforming, sier han.

– Det var vanskelig å lage presise og gode ordninger da kontantstøtteordningen ble kjørt gjennom i full fart i april 2020. Det som er rart, er at de har tviholdt på den.

– Det er nesten utilgivelig når man utformer politikk så fort.

Les også

495 millioner støttekroner kunne blitt tilbakebetalt uten at bedriftene gikk i minus

Avviser kritikken

– Det er ikke riktig at vi har tviholdt på en statisk ordning, svarer næringsminister Iselin Nybø (V).

Etter at Næringsdepartementet overtok kompensasjonsordningen i september, har de gjort til dels betydelige forbedringer for å tilpasse ordningen i en svært uforutsigbar periode for næringslivet, sier Nybø.

Å få ut penger hurtig har vært viktig, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Vi flyttet blant annet kontrolltidspunktet fra etterpå til på forhånd, og fra mars har vi strammet inn ytterligere. Nå er det sånn at man maksimalt kan få utbetalt 70 eller 90 prosent av underskuddet.

Det er vanskelig å skreddersy en ordning hvor næringslivet i store perioder har hatt behov for rask hjelp, sier Nybø.

– Vi har vært ærlige hele veien på at denne ordningen ikke har vært perfekt, men den har sørget for at næringslivet har unngått konkurser og klart seg ganske bra gjennom pandemien.

Kontroll før utbetaling er sikkert fint, og det var positivt da maksbeløpet på støtten ble nedjustert i vår, sier Natvik.

– Men der var de sene og de kunne gjort mer. Det har vært en ekstrem uvilje mot å forbedre ordning over tid.

– I fjor vår var det fullstendig krise

Butikkjeden Kitch’n hadde sitt beste år noensinne i 2020, med et årsresultat på 89 millioner kroner. De fikk 2,9 millioner kroner i krisehjelp i mars.

– I fjor vår var det fullstendig krise. Alle inntektene stoppet, og vi måtte forberede oss på det verste, sier administrerende direktør Odd Sverre Arnøy.

Odd Sverre Arnøy, som er daglig leder Kitchn’n Butikkdrift, sier at reduserte kostnader bidro til de gode tallene for 2020.

Pengene ble brukt til å dekke faste kostnader i perioden alt var stengt, sier Arnøy.

– Vi har ikke vurdert at vi skal betale tilbake disse pengene. Stengingen gjorde at vi tapte nesten all omsetning.

I tillegg til kontantstøtte, fikk Kitch’n statsgaranterte lån. Dette er nå betalt tilbake, opplyser Arnøy.

– I hvilken grad var kontantstøtten nødvendig for å sikre dere?

– Støtten og de statsgaranterte lånene var viktige bidrag for å sikre videre drift og planlegging fremover. Denne sikkerheten gjorde at vi kunne øke investeringene i teknologi med 10–15 millioner kroner. Covid-19 har gitt store kostnader fra forskyvning fra butikk til netthandel.

Et godt andre halvår av 2020 gjorde ga at Kitch’n overskudd ble rekordhøyt. Arnøy peker på bedre innkjøpspriser, effektivisering og godt salg.

– I ettertid ser vi at de 2,9 millionene vi fikk i koronastøtte ikke har hatt betydning for at vi skulle klare oss. Men da vi fikk pengene, ga det trygghet.

2019 regnet bort

Mange av dem som økte årsresultatet mest, kom fra et magert 2019.

Elstøen Gartneri driver gartnervirksomhet og dyrking og salg av hagebruksvekster. For gartneriet ble 2019 et dårlig år – mye på grunn av været:

«Resultatet i 2019 ble et betydelig underskudd. Årsaken er først og fremst store driftsmessige problemer på grunn av værforholdene. I juni måtte man importere varer for de produktene man ikke greide å produsere på grunn av en kald og våt juni måned», står det i regnskapet.

Det står videre at bedriften tapte 4 millioner kroner bare den måneden. For 2019 samlet hadde de et underskudd på 10,4 millioner kroner.

Elstøen Gartneri i Hole kommune økte årsresultatet kraftig fra 2019 til 2020. Dette bildet ble tatt i forbindelse med våronna i 2020.

2020 ble mye bedre, og årsresultatet forbedret seg med 22,1 millioner kroner. I regnskapet fra 2020 står det at sammenlignet med tidligere år, «oppnådde selskapet et meget bra resultat i 2020».

«Selv om omsetningen ikke økte sammenlignet med 2019, har man klart å effektivisere driften og forbedre innsatsfaktorene slik at driftsresultatet ble 23,7 mill. bedre enn fjoråret».

– Har dere vurdert å tilbakebetale de 117.000 kronene dere fikk i kontantstøtte?

– Vi vil vurdere om vi skal tilbakebetale, sier styreleder Bjørn Hartz i Elstøen Gartneri, til E24.

Forholder seg til myndighetene

Alt fra et gartneri til tunge industribedrifter og interiørbedrifter er blant dem som økte årsresultatet mest i pandemiåret 2020.

Industribedriften Devico økte årsresultatet med 28,1 millioner kroner fra 2019 til 2020. Overskuddet endte på 48,1 millioner kroner.

En viktig årsak var utbytte fra et datterselskap i utlandet, sier administrerende direktør Erlend Olsø.

– I 2020 har vi også reduserte kostnader som følge av sterkt redusert reisevirksomhet og generelle innsparingstiltak iverksatt i forbindelse med nedstengningen.

Det gikk raskt fra krise til full fart. Fjerde kvartal ble deres beste kvartal noensinne, i stor grad drevet av høyt aktivitetsnivå i Canada og Australia.

– Men dette var det ingen som kunne forutsett da hele verden stengte ned i mars.

Devico mottok 397.000 kroner i kontantstøtte i 2020. Støtten var for april og mai. Selskapet har forholdt seg til kriteriene til ordningen, svarer Olsø på spørsmål om de har vurdert å betale tilbake

– Om det kommer endringer i kriteriene og føringer fra myndighetene om tilbakebetaling, så vil vi forholde oss til dette.

Vil ikke kreve tilbake

Regjeringen kommer ikke til å gå ut til bedriftene og kreve støtten tilbakebetalt, sier Nybø.

– Men ingen skal heller få støtte fra ordningen som de ikke har rett eller krav på, og det er flott at noen velger å betale tilbake igjen.

Målet med kontantstøtten er å unngå unødvendige konkurser og bevare arbeidsplasser rundt om i landet. Ordningen har i stor grad bidratt til det sånn at vi også kommer styrket ut på andre siden, sier Nybø.

– Ordningen er ikke laget slik at den forsikrer bedriftene mot tap. Men vi kan heller ikke vente med å betale ut likviditetsstøtte til hardt pressede bedrifter til årsregnskapet er klart året etterpå. Da er det for sent.

Les mer om kontantstøtten:

Publisert: