• LOGO: Ved innsamlinger i regi av oragnisasjoner i Innsamlingsregisteret skal bøsser og annet materiell være merket med Innsamlingskontrollens logo. ILLUSTRASJONSFOTO: INNSAMLINGSKONTROLLEN

Svartelister pengeinnsamlere

Innsamlingskontrollen advarer mot useriøse organisasjoner. Nå kommer listen over de du bør passe deg for.