Elkem stenger ovn ved smelteverk

(E24) Industriselskapet Elkem stenger en ovn ved smelteverket i Svelgen i Vestland.

Dette er tappehallen i Elkem Bremangers smelteverk i Svelgen.
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i en melding.

Elkem har bestemt seg for å stenge ned deler av produksjonen ved anlegget i Svelgen, som ligger i Bremanger kommune i Vestland fylke. Selskapet stenger ned én ovn ved anlegget i om lag seks uker, skriver E24.

Selskapet viser til lavere salg av silisium og høye energipriser, og sier at avgjørelsen ikke vil få noen konsekvenser for kundene eller de ansatte. Anlegget i Bremanger produserer metallurgisk silisium som selges på verdensmarkedet.

Før jul stengte Elkem også ned én ovn i Thamshavn og én i Rana frem til starten av dette kvartalet, og da viste Elkem til de høye strømprisene. Smelteverket i Thamshavn produserer i hovedsak silisium, mens verket i Rana særlig produserer ferrosilisium.

Produksjonen ved ovnen i Thamshavn er nå i gang igjen, mens ovnen i Rana skal være i drift igjen tidlig neste uke.

– Betydelig usikkerhet

Totalt har Elkem 12 ovner i Norge, og selskapet sier at det kan vurdere midlertidige nedstengninger også andre steder. Dette vil avhenge av hvordan markedet og energiprisene utvikler seg, opplyser selskapet.

– Når vi stenger ned ovner midlertidig, vil vi fremskynde vedlikehold og forbedringsarbeid, sier direktør for silisiumprodukter Inge A. Grubben-Strømnes i Elkem.

– Det er for tiden betydelig usikkerhet i globale markeder, noe som fører til lavere etterspørsel på kort sikt, så vi bruker også muligheten til å optimalisere våre lagerbeholdninger, sier han.

Elkem har langsiktige kraftkontrakter for strøm på konkurransedyktige priser, påpeker Grubben-Strømnes.

– Usikkerheten i markedet understreker hvorfor det er så viktig for industrien å sikre konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår når konjunkturene svinger, sier han ifølge meldingen.

Bekymret for strømprisene

Elkem-sjef Helge Aasen har flere ganger tidligere uttrykt bekymring for utsiktene til økt strømforbruk blant annet på norsk sokkel, og har tatt til orde for at Norge burde begrense strømeksporten.

Han har også etterlyst økt kraftproduksjon for å sikre at det er nok kraft til rimelige priser til industrien.

– Vi blir helt avhengige av å bygge ut mer produksjon, slik at vi får en flaskehals på eksporten. Det er det eneste som kan gjøre at vi får norske kraftpriser under de europeiske over tid, slik at industrien kan inngå langsiktige kontrakter til konkurransedyktige priser, sa Aasen til E24 i fjor sommer.

Elkem-sjefen ble i fjor styreleder for en ny bransjeforening for den kraftforedlende industrien innenfor NHO-organisasjonen Norsk Industri.

Publisert: