Det norske nett tok av i 2000

Antall nettforbindelser doblet seg fra 1999 til 2000, viser foreløpige tall fra Post- og teletilsynet.