Norges Bank kutter kronesalget til 1,5 mrd. per dag i juni

Norges Bank nedjusterer det daglige kronesalget med 500 millioner per dag i juni fra rekordhøye 2 milliarder de siste månedene. Kronen styrker seg etter nyheten.

KRONEKURSEN kan påvirkes av store endringer i Norges Banks kronetransaksjoner, selv om det jevner seg ut over tid.
Publisert: Publisert:

Norges Bank kutter det daglige kronesalget med 500 millioner til 1,5 milliarder per dag i juni, ifølge en melding fra sentralbanken.

Kronesalget (vekslingen) skjer for å kunne overføre utenlandsk valuta til Oljefondet.

Norges Bank har i flere år kjøpt kroner på vegne av staten, slik at oljeinntekter i utenlandsk valuta kan brukes over statsbudsjettet.

I februar ble kjøpene stanset, etter at høyere olje- og gasspriser økte oljeskattinntektene, og coronatiltakene ble faset ut.

I april snudde Norges Bank og solgte kroner for første gang siden oktober 2013, og har siden solgt rekordhøye 2 milliarder per dag.

På forhånd ventet både SEB og DNB Markets at Norges Bank ville fortsette kronesalget på dette nivået også i juni, etter nye beregninger i det reviderte statsbudsjettet.

Som følge av coronakrisen økte sentralbanken kronekjøpene til ny rekord på 2,5 milliarder kroner per dag i juli i 2020, for å kunne overføre penger til regjeringen og dekke den kraftig økte oljepengebruken.

Valutakjøp

Peker mot sterkere krone

Kronen har svekket seg syv prosent mot dollar og en prosent mot euro så langt i år, men styrket seg rundt tre øre mot begge valutaer rett etter dagens beskjed fra Norges Bank. Dermed koster en dollar nå 9,42 kroner og en euro 10,12 kroner.

– Alt annet likt peker dette mot en marginalt sterkere krone fremover, siden de samlede kronestrømmene fra Norges Bank og oljeselskaper vil bli positive igjen fremover, skriver Nordea Markets-økonomen Dane Cekov i en kommentar.

Kronetransaksjonene til Norges Bank påvirker i liten grad kronekursen over tid, da de blant annet balanseres av oljeselskapenes vekslinger for å betale oljeskatt. Men på kort sikt kan store endringer forsterke kronebevegelser.

Oljeselskapene veksler valuta til kroner når de skal betale skatt, altså kjøper de kroner. Med skyhøye olje- og gasspriser blir også skattebetalingene, og dermed kjøpene av kroner, høy.

Nå har inntektene blitt så store at de dekker mer enn underskuddet på statsbudsjettet. Det betyr at overskuddet skal overføres til Oljefondet. Men da må Norges Bank først veksle kronene til valuta, altså selge kroner.

Kronekursen
Publisert: