Skal vurdere utfasing av kommersiell velferd

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan kommersielle tilbydere kan fases ut av velferden, som barnehager, skoler, sykehjem og barnevern. Utvalget skal ledes av tidligere NAV-sjef Tor Saglie.

Kommunal og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i en melding fra regjeringen fredag.

Utvalget settes ned etter avtale mellom regjeringspartiene og støttepartiet SV, og skal finne ut hvordan man kan fase ut kommersiell drift av velferdstjenester i følgende bransjer:

  • barnehager
  • grunnskoler og videregående skoler
  • barnevern
  • eldreomsorg (både institusjon og hjemmebasert tjenester)
  • spesialisthelsetjenester, blant annet innen rus, psykiatri, habilitering, rehabilitering, kirurgi
  • asyl- og flyktningmottak
  • arbeidsmarkedstiltak

Utvalget skal se på flere mulige alternativer for hva som skal skje med kommersielle tilbydere av tjenester. Det skal se på tre ulike modeller:

  1. tjenestene utføres av det offentlige i egen regi
  2. tjenestene blir overtatt av private ideelle aktører
  3. en blanding av offentlig drift og ideell drift

I tillegg skal utvalget se på ytterligere et alternativ, hvor kommersielle aktører fortsatt får drive tjenester, men med strengere regulering enn i dag.

Svært fornøyd

– Jeg er svært fornøyd med at vi nå har fått på plass et bredt sammensatt utvalg med relevant kompetanse og erfaring, og med representanter fra ulike deler av landet. Det er et viktig arbeid utvalget skal utføre, sier kommunal og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Utvalget skal levere en utredning (NOU) innen 20. juni 2024, og skal også levere en rapport om juridiske definisjoner av ideelle virksomheter.

Utvalgsleder Tor Saglie er tidligere departementsråd i Justisdepartementet og tidligere NAV-sjef.

– De offentlige velferdstjenestene i Norge er bygget opp med skattefinansiering og folkevalgt kontroll for å gi befolkningen lik tilgang og et godt tilbud av grunnleggende tjenester innen helse, utdanning og omsorg. Legitimiteten til den norske velferdsmodellen hviler på at skattepengene kommer fellesskapet til gode i form av gode velferdsytelser til innbyggerne, og ikke ender opp hos store kommersielle eiere, sier Gjelsvik.

Publisert: