Equinor-tillitsvalgt: – Oljeskatten gjør at vi må trappe ned fortere enn nødvendig

– Forslaget i seg i selv er ikke direkte overraskende, men det er overraskende at det kommer nå. Jeg ser på dette som et panikkutspill fra Høyre.

– Slik jeg tolker det nye forslaget, så vil det sannsynligvis gå mest utover letedelen i vår virksomhet, sier konserntillitsvalgt for Safe i Equinor, Bjørn Asle Teige.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Det sier Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt for Safe i Equinor. Han sikter selvfølgelig til regjeringens forslag til endringer i oljeskatten. Planene ble presentert på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Betaler to skatter

I dag er det slik at oljeindustrien betaler to skatter:

  • Vanlig skatt på 22 prosent av overskudd, slik alle norske selskaper gjør.
  • En særskatt på 56 prosent fordi de utvinner en knapp naturressurs som tilhører fellesskapet.

Regjeringen vil fortsatt ha et samlet skattenivå på 78 prosent.

Noe av det som kommer til å bety noe for næringen er spesielt to ting:

  • Leterefusjonsordningen avvikles. Den har ført til at statskassen siden 2005 har utbetalt om lag 130 milliarder kroner for å dekke letekostnader for selskaper som ikke tjener penger.
  • Dagens regler for avskriving og friinntekt i særskatten skal fra og med 2022 erstattes med en kontantstrømskatt med umiddelbart fradrag for investeringskostnader.

– Letedelen vil svekkes

Konserntillitsvalgt for Safe i Equinor, Bjørn Asle Teige, er spesielt bekymret for den delen av olje- og gassbransjen som er innenfor flyterigg, skip og seismikk.

– Vi har noen tusen medlemmer som jobber innenfor den delen av sektoren. Totalt sett vil ikke de foreslåtte endringene fra regjeringen være bra for disse medlemmene. Og heller ikke generelt for bransjen, sier Teige.

– Hvorfor ikke?

– Slik jeg tolker det nye forslaget, så vil det sannsynligvis gå mest utover letedelen i vår virksomhet. Og da spesielt de litt mindre selskapene som er litt forsiktige med midlene sine. De vil nok fort trekke fingrene til seg og spørre «hva skjedde her?» Alle selskaper vil regne på dette og se på hva det kan bety for den videre driften.

– Og når det gjelder olje- og gassbransjen generelt, så vil forslaget føre til at vi må trappe ned mye tidligere enn vi trenger. Rett og slett fordi det vil sitte mye lenger inne å utvide og få olje- og gassressursene til å vare lengre. Selskaper vil kvie seg for å satse - og lete - spesielt i det vi kaller for nye områder. Det er kanskje der det vil stoppe først opp.

– Panikkutspill fra Høyre

– Totalt sett vil den foreslåtte endringen gjøre det vanskeligere for Equinor og andre selskaper her hjemme, mens selskaper fra Midtøsten og østover mot Russland vil få det lettere. Er det slik vi vil ha det, spør Teige, som omtaler regjeringens forslag som et «panikkutspill fra Høyre i valgkampen».

– Forslaget er ikke direkte overraskende i seg selv, men det er overraskende at det kommer nå - under to uker før valget og fra et parti som Høyre.

– Kutter i velferdssamfunnet

Det er Hilde-Marit Rysst, leder i Safe, helt enig i.

– Det virker som om Høyre prøver å pynte seg fine for alle klimavelgerne. Jeg er mildt sagt veldig overrasket over at et forslag som legger opp til så formidable endringer, kommer nå - så tett opp mot valget og fra et parti som alltid har vært opptatt av forutsigbarhet generelt og kanskje spesielt inn mot olje- og gassbransjen. Høyre kan selvfølgelig gjemme seg bak at dette var hemmelig og så videre, men i mitt hode kan man ikke slippe en slik nyhet under to uker før valget, sier Rysst.

– Et kutt i leting etter olje- og gassressurser er et kutt i velferdssamfunnet, sier Safe-leder Hilde-Marit Rysst.

Og fortsetter:

– Olje- og gassbransjen er Norges største muskel når det kommer til arbeidsplasser og inntekter - og bidrar til at vi bor i et av verdens beste land med et sterkt og godt velferdssamfunn. Når regjeringen går inn for å endre i oljeskatten, så kommer de til å rokke ved dette i form av at de sier rett ut at de ikke ønsker at det skal investeres like mye i olje- og gassbransjen framover.

– Husk at vi per nå ikke har nok bærekraftige grønne arbeidsplasser til å veie opp for kutt i olje- og gassbransjen. Og når de ikke finnes, så trenger vi en sterk og framoverlent petroleumsbransje som er villig til å forske og utvikle det grønne skiftet - og som vi skal leve av framover. Et kutt i leting etter olje- og gassressurser er derfor et kutt i velferdssamfunnet ved et inntektene blir mindre, sier Hilde-Marit Rysst.

Publisert: