Statnett: «Forstår» at det oppleves urettferdig med ulik strømpris etter strømeksport

Eksporten av norsk strøm til utlandet gikk kraftig opp i forrige uke. Denne uken må brukerne i prisområde Sørvest-Norge betale opp mot seks kroner kilowattimen, mens Nord-Norge betaler 2 øre i døgnpris. Statnett forstår at det oppleves urettferdig.

SVELVIK-STRØMMEN: Elfergen frakter biler over Svelvikstrømmen - mellom to prisområder for strøm - Svelvik (til venstre) som ligger i prisområde Sørvest-Norge - og Asker kommune (til høyre) som stort sett ligger i prisområde Østlandet.
Publisert: Publisert:

– Er det rettferdig at prisområdene i Sør-Norge synes å måtte ta hele prisbelastningen ved eksporten av strøm til Europa?

Spørsmålet går til kommunikasjonssjef Irene Meldal i Statnett. De har ansvaret for transmisjonsnettet, som binder strømnettet i ulike områder i Norge  sammen.

– Vi forstår at det oppleves urettferdig at prisene er så forskjellige som de er nå. Geografien gjør at forbindelsene til Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia er koblet til Norge på Sør- og Sørvestlandet (prisområde NO2), mens ledningene mellom Norge og Sverige både er knyttet til Norge på Østlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge.

– Samtidig som det blant annet på grunn av krigen i Ukraina og russisk gass-stopp blir høye priser i områder som Sør-Norge er knyttet til, har Nord- og Midt-Norge nytt godt av et kraftoverskudd som har vært på begge sider av grensen til Sverige, svarer Meldal.

SANDEFJORD: En strømabonnent i Sandefjord i Vestfold sendte VG denne figuren over strømprisen han må ut med torsdag. Han bor i det desidert dyreste prisområdet, Sørvest-Norge,

VG har mottatt en rekke henvendelser fra folk i prisområde (NO2) Sørvest-Norge, som denne uken har strømpriser som slår alle tidligere rekorder.

– Var det bare sørvest-Norge som sa ja til Acer? Eller var det kongeriket Norge? Dette er urettferdig, skriver en av strømabonnentene fra dette prisområdet.

Norge har knyttet seg til et felles europeisk energimarked og økt kabel-kapasiteten mot utlandet. Dette har blant annet medført eksport av store mengder norsk kraft til Europa. Det meste går ut fra Sørvest-Norge, der vannmagasinene er på et lavt nivå fra før i sommer.

Enorm økning i strømeksport

NTB har fått tilgang til tall som viser at nettoeksporten av strøm gjennom utenlandskablene fra det sørlige Norge lå på 202 gigawattimer i uke 29 – opp fra bare 62 gigawattimer i uke 28.

Det tilsvarer en økning på 326 prosent.

Økningen kommer til tross for at olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) nylig gikk ut med klar beskjed til kraftprodusentene om å spare på vannet for å fylle magasinene fram mot vinteren.

HODEPINE: De høye og ulike strømprisene volder hodebry for regjeringen - her representert ved olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap)og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) (til venstre).

Aasland er skuffet.

– Ja, jeg hadde jo gjerne sett at de holdt igjen vannet og sørget for at de fikk en økning i magasinkapasiteten. Beskjeden til kraftprodusentene er veldig klar: Nå er det om å gjøre å holde igjen vannet, sier energiministeren til NTB.

Han trekker frem to tiltak som aktuelle hvis situasjonen forverrer seg:

  • Restriksjoner på magasindisponeringen, for eksempel innføring av et minstekrav til magasinfylling
  • Eksportrestriksjoner

– Eller en kombinasjon av dette. Alt kan være relevant, legger Ap-statsråden til.

KREVER HANDLING: KrF-leder Olaug Bollestad.

Andre nestleder i Stortingets energikomite, Sofie Marhaug (Rødt) mener strømkunder i Sørvest-Norge, inkludert Svelvik, som VG skrev om torsdag, har grunn til å føle seg urettferdig behandlet.

– De store prisforskjellene understreker at de områdene som er koblet på store og dyre prisområder, ved hjelp av utenlandskablene, også får vesentlig høyere priser enn resten av Norge. Det oppleves ekstra urettferdig når de samme områdene i utgangspunktet er rike på kraft: Her lagres og produseres det store mengder energi og strøm, sier Marhaug.

VIL HA MAKSPRIS: Sofie Marhaug i Rødt er andre nestleder i energi- og miljøkomitéen på Stortinget.

Hennes løsning er større politisk kontroll over kraftmarkedet, med både reforhandling av avtalene med Storbritannia og Tyskland samt strengere krav til fyllingsgrad og prisregulering her hjemme.

– Vi burde hatt en makspris på strøm, sier Rødt-politikeren.

KrF-leder Olaug Bollestad kommer selv fra Rogaland, som tilhører Sørvest-Norge - det desidert dyreste prisområdet. Hun mener regjeringen er for tafatt.

– Det virker ikke som regjeringen setter makt bak ordene sine når eksporten er så høy som den er på tross av Aaslands anbefaling til selskapene.

– Regjeringen og statsråden kan ikke bare si at de er følger nøye med og er klare med flere tiltak om nødvendig. De er nødt til å handle nå, krever Bollestad.

Publisert: