Dyrere strøm og drivstoff koster folk over 40 mrd. i år

Strømprisene setter stadig nye rekorder og suger penger ut av kontoen til folk. Alt av årets lønnstillegg ryker bare på grunn av dyrere strøm og bensin.

Strømprisene setter rekord nesten hver dag og bidrar sterkt til å ta over 40 milliarder kroner ut av husholdningenes kjøpekraft i år.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Tirsdag blir det ny rekord for strømprisen i Sør-Norge. På kraftbørsen Nord Pool koster strømmen 3,95 kroner/kilowattime (kWh) som et gjennomsnitt for dagen, regnet før nettleie og alle avgifter.

I Midt-Norge og Nord-Norge koster strømmen mer normale 63,9 øre/kWh som gjennomsnitt for tirsdag. Prisen fastsettes dagen før.

Også mandag ble det satt prisrekord i Sør-Norge.

På toppen av det hele er oljeprisen mye høyere i år enn i fjor. Det er bra for fyllingen i Oljefondet, men det slår ut i dyrere drivstoff for bilistene.

I årets ti første måneder var pumpeprisene på bensin og diesel omtrent 1,10 kroner og 1,20 kroner høyere pr. liter, sammenlignet med de samme månedene i fjor.

Så hvordan påvirker alt dette folks kjøpekraft? Svar: Det koster folk over 40 milliarder kroner i år. Det er omtrent hele lønnstillegget.

Nye tall fra Norges Bank

Mandag oppdaterte Norges Bank sine tabeller til den pengepolitiske rapporten som ble lagt frem torsdag. Banken la til en ny tabell som viser hvordan dyrere strøm, drivstoff og avgiftsendringer hvert kvartal i år har spist av den disponible realinntekten i husholdningene. Av dette er dyrere strøm suverent viktigst.

Basert på statistikk fra Statistisk sentralbyrå, noen forutsetninger og Norges Banks prognoser har Aftenposten anslått husholdningens disponible inntekt hvert kvartal i år og i fjor, regnet i faste 2021-kroner.

Aksjeutbytte er holdt utenfor fordi det svinger mye fra år til år.

Kostnad: 40 mrd.

Basert på tallene i Norges Banks nye tabell har Aftenposten anslått at dyrere strøm og drivstoff alene kutter veksten i den disponible realinntekten med drøyt 40 milliarder kroner, regnet fra i fjor til i år:

  • Dette er omtrent 16.000 kroner i gjennomsnitt for Norges 2,5 millioner husholdninger. Men det vil være store forskjeller etter strømforbruk.
  • For svært mange vil dyrere strøm og drivstoff spise opp alt av årets lønnstillegg. Så kommer annen prisvekst i tillegg. Norges Bank spår at reallønnen i gjennomsnitt synker i år.

I fjor var husholdningenes disponible inntekt 1552 milliarder kroner, regnet i 2021-kroner.

I år ligger disponibel realinntekt an til å bli bare 0,6 prosent høyere, ifølge Norges Banks prognoser. Hadde det ikke vært for dyrere strøm og drivstoff og avgiftsendringer ville veksten vært rundt 3,2 prosent.

Samtidig utgjør den ferske strømstøttepakken for november-mars knapt 8 milliarder kroner til husholdningene. Det betyr at den kompenserer for omtrent en femtedel av 2021-innstrammingen som følger av dyrere strøm og bensin.

Kunne blitt enda et godt år

Endringen i disponibel realinntekt er regnet for alle husholdningene samlet.

I koronaåret 2020 steg den med hele 3,2 prosent, regnet utenom aksjeutbytte. Myndighetenes kompensasjon for tapte inntekter under koronaen var en viktig faktor bak dette. Hvis en ser 2020 og 2021 under ett, blir veksten derfor ikke veldig langt fra det som har vært vanlig over tid.

Lønnsveksten, pensjonsveksten, trygdeveksten, renteendringer og prisveksten er de viktigste faktorene bak veksten i folks samlede disponible realinntekt fra et år til det neste. Veksten i sysselsettingen er også viktig.

For nesten alle disse faktorene har utviklingen i år vært god. Lønnsveksten ser ut til å bli høy og styringsrenten har vært lavere i år enn i fjor.

Det store unntaket er prisveksten: På slutten av året kommer den nesten eksplosive prisveksten på strøm og spiser opp det meste av veksten i disponibel inntekt.

Dyrere strøm drar inn kjøpekraft på samme måten som økt skatt ville gjort det. Folk får rett og slett mindre å handle for, gitt inntekten.

Les også

Huseierne fortviler over nytt strømsjokk: – De prisene vi ser nå er galskap

Les også

Elbileiere i store hus sparer mest på strømpakken

Over 9 mrd. i støtte

Mye av betalingen for dyrere strøm havner tilbake hos staten som utbytte og økte skatter på kraftprodusentene.

Stortinget er i ferd med å gi noe av dette tilbake gjennom diverse strømstøtte. Før helgen ble regjeringspartiene og SV enige om en pakke på drøyt 5,7 milliarder kroner. Sammen med tiltak mot dyr strøm som SV og regjeringen er blitt enig som tidligere, summerer samlet strømstøtte seg drøyt 9,1 milliarder kroner.

Nesten hele beløpet gjelder fra november i år til mars neste år, men 1,2 milliarder kroner av kuttet i elavgift neste år går til næringslivet. Til husholdningene går det dermed knapt 8 milliarder kroner.

Publisert: