Arbeidstilsynet vil ta ansvar for yrkesdykkerne

Arbeidstilsynet ber regjeringen om at arbeidsmiljøloven må gjelde for de om lag 700 yrkesdykkerne som jobber innaskjærs i Norge, skriver Dagbladet.

Publisert Publisert
  • NTB

Yrkesdykkere har fryktet at regelendringer og endring av tilsynsmyndighet ville føre til flere ulykker og endrede arbeidsforhold.

– Meget uheldig

I dag er det Arbeidstilsynet som har ansvaret for å føre tilsyn med yrkesdykkere. Et utvalg har foreslått at Sjøfartsdirektoratet skal overta ansvaret. Det legges også opp til ulike regler for dykkere som opererer fra land og dem som dykker fra skip.

Nå tar Arbeidstilsynet til orde for at all dykking i Norge hjemles i arbeidsmiljøloven.

«Tvil om hvilke hjemler eller hvilken tilsynsetat man skal forholde seg til innenfor et område med så høy ulykkesrisiko, er meget uheldig og vil bidra til en negativ utvikling», skriver Arbeidstilsynet i et brev Arbeids- og sosialdepartementet gjengitt i Dagbladet.

Møtt med jubel

Klargjøringen blir møtt med jubel hos yrkesdykkere og deres tillitsvalgte. Verneombud Jacob Grøgaard i Abyss Aqua sier det er den beste løsningen at tilsynet påtar seg ansvaret for dykkerne.

– Nå har myndighetene en gylden mulighet til å gjøre det riktige, sier Grøgaard.

LO peker på at vedtaket til Arbeidstilsynet er gledelig og nødvendig.

Publisert