Vil slå sammen Kværner og Aker Solutions

Nesten ti år etter Kværner ble skilt ut fra Aker Solutions og børsnotert som eget selskap, vil de to Røkke-selskapene finne sammen igjen.

Kjetel Digre blir ny konsernsjef i det sammenslåtte selskapet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Kværner og Aker Solutions har kommet til enighet om en fusjonsplan der de to selskapene slås sammen.

Det var tilbake i desember 2010 Aker Solutions varslet at de skulle skille ut Aker Contractors som eget selskap. Det var denne delen av selskapet som ble fisjonert, og fikk navnet Kværner.

Dermed finner de to selskapene som kontrolleres av Kjell Inge Røkke-konsernet Aker nå sammen igjen.

Planen med fusjonen er å gjennomføre et nytt leverandørselskap «med en sterkere posisjon som en solid gjennomføringspartner som muliggjør bærekraftig lavutslippsproduksjon av olje og gass», heter det i meldingen.

– Ved å kombinere de to selskapene og deres komplementære ressurser, vil vi være i stand til å levere et mer komplett tilbud til energibransjen globalt, sier Kværner-styreleder Leif-Arne Langøy i en kommentar. Han er også foreslått som styreleder i det nye konsernet.

Kjell Inge Røkkes Aker med milliard-comeback etter corona

Aker BP-direktør blir toppsjef

Det nye selskapet vil ha rundt 15.000 ansatte på mer enn 50 lokasjoner over hele verden. Av disse vil rundt 8.000 ansatte være i Norge.

I fjor hadde de to selskapene samlede inntekter på 38 milliarder kroner, med et brutto driftsresultat (ebitda) på 2,7 milliarder kroner.

Kjetel Digre, direktør for drift og feltutvikling i Aker BP, blir ny konsernsjef i det sammenslåtte selskapet. Han starter som ny konsernsjef i Aker Solutions 1. august.

– Det sammenslåtte selskapet vil være en dedikert gjennomføringspartner som leverer komplette prosjekter for nye energiproduksjonsanlegg, for eksempel produksjonsplattformer for olje og gass, havbunnsproduksjonssystemer eller installasjoner for offshore havvind, sier Digre i meldingen.

Han understreker samtidig at selskapet skal fortsette å «finjustere og forbedre internkapasiteten» for å sikre at selskapet har god solid kapasitetsutnyttelse. I tillegg vil de fortsette å samarbeide tett med samarbeidspartnere.

Aker Solutions venter inntektsfall på rundt 25 prosent i år

Blir Aker Solutions

Det er formelt sett Kværner som igjen nå fusjoneres inn i Aker Solutions.

Aksjonærene i Kværner vil motta et antall aksjer i Aker Solutions basert på en volumvektet gjennomsnittskurs for aksjene i Aker Solutions og Kværner på Børsen i en periode på 30 dager. En aksje i Kverner vil alltid gi rett til minst 0,7629 aksjer og maksimalt 1,1404 aksjer i Aker Solutions.

Dermed vil Kværner-aksjonærene sitte igjen med mellom 43 og 53 prosent eierandel i det sammenslåtte selskapet.

Det er ventet at fusjonen vil være gjennomført i november i år.

Aksjene som gir deg flere fordeler enn bare avkastningen

Staten blir direkte eier

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser i en pressemelding at staten blir direkte eiere i de to selskapene som nå fusjoneres. Det skjer i forbindelse med at Aker Kværner Holding oppløses.

– Vi er blitt enige om å avvikle Aker Kværner Holding. Det har vært en god dialog om dette, og begge parter ser det som mest hensiktsmessig å heller bli direkte eiere i de selskapene vi til nå har eid sammen gjennom Aker Kværner Holding, sier næringsminister Iselin Nybø i en kommentar.

Aker Kværner Holding sitter med en eierandel på rundt 40 prosent i Aker Solutions, Kværner og Akastor. I etterkant av at selskapet er avviklet vil staten direkte eie rundt 12 prosent av aksjene i alle de tre selskapene.

Avviklingen av selskapet vil kreve Stortingets samtykke. Dette vil det bli lagt frem forslag om til høsten. Samtidig har Aker forpliktet seg til å ikke foreslå eller stemme for å flytte hovedkontorene til de tre selskapene ut av Norge de neste 2,5 årene.

Fusjonen mellom Kværner og Aker Solutions krever betinget godkjenning fra generalforsamlinger i de to selskapene. Aker Kværner Holding, hvor Aker eier 70 prosent og staten 30 prosent, har forpliktet seg til å stemme for fusjonen.

Dette må du vite om aksjemultiplene nå

Rollebytter

Dagens Kværner-sjef Karl-Petter Løken vil gå inn i konsernledelsen i det sammenslåtte selskapet, og får ansvaret for fornybarsegmentet.

– Å kombinere Aker Solutions og Kværner i ett selskap vil samle ekspertisen og innovasjons-ånden fra to sterke og kompatible kulturer, for å skape verdier for kunder, aksjonærer, samfunn og ansatte. Dette er et riktig fremtidsgrep, sier Løken i en kommentar.

Finansdirektør Idar Elkem i Kværner, blir fra 1. august ny finansdirektør i Aker Solutions. Han går av som finansdirektør i Kværner samme dag.

I forbindelse med at Digre går fra Aker BP, opplyser dette selskapet at Ine Dolve er ansatt som ny driftsdirektør i selskapet.

Meldingen fra Kværner
Publisert: