Smart fremtid: Tesla-eiere kan selge strøm fra batteriet

I fremtiden kan det bli mulig å lagre billig strøm i elbilen og deretter selge den dyrt. Det kan spare samfunnet for konfliktfylte kraftlinjer.

Elbileierne kan avlaste strømnettet ved først å lade og deretter levere strømmen tilbake i nettet.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Norske gater og garasjer er fulle av store batterier.

Ved inngangen til 2020 var det nesten 270.000 elbiler i Norge. I tillegg kommer rundt 225.000 ladbare og ikke-ladbare hybrider. Til sammen utgjør disse bilene en formidabel batteripark som kan lagre strøm.

Nå henter batteriene strøm fra nettet og lagrer den til kjøringen. Strømmen går én vei. Men hva hvis alle batteriene også kan sende lagret strøm tilbake inn på nettet?

Dette kan skje i både smått og stort:

  • Elbilene kan kobles til boligens elektrisk anlegg.
  • Elbilene kan kobles til det nasjonale strømnettet.

For å få dette til må elbilene ha ny teknologi eller ha såkalte toveis-ladere. Strømmen må kunne gå både inn og ut av batteriet. Deretter er tanken å utnytte prisforskjeller i strøm og nettleie over døgnet.

Batteristrøm til egen bolig

Ved slik toveis transport av strøm kan elbileieren tjene penger ved å kjøpe strøm for lagring når den er billig. Så kan den brukes i huset eller til og med selges ut på nettet når den er dyr.

Slik blir behovet for å bygge ut kraftlinjer mindre. Dette kan spare samfunnet for store og ofte kontroversielle prosjekter. I stedet for at alle skal motta strømmen til morgenkaffen gjennom kraftlinjer over fjell og fjord, kan elbileierne hente kaffestrømmen fra garasjen vegg i vegg.

Batteristrøm ut på nettet

Hvis dette tas enda et skritt lengre, kan mange tusen elbileiere selge strømmen inn på nettet til alle andre når de skaper en forbrukstopp i kaffekokingen.

Forsker Cathrine Hagem, SSB.

I en artikkel i det siste nummeret av tidsskriftet Samfunnsøkonomen drøfter forsker Cathrine Hagem i Statistisk sentralbyrå (SSB) og professor Mads Greaker ved Oslo Met slike gevinster.

– Bilene står parkert nesten hele døgnet. De kan bli strømnettets reddende engler ved å levere strøm inn på nettet ved forbrukstopper, sier Hagem.

Stabile kraftpriser over døgnet

Strømregningen består av to deler: selve strømmen og transportkostnaden i nettet.

Strømkostnaden bestemmes av tilbud og etterspørsel i markedet. I vannkraft er lett å regulere den tilbudte produksjonen opp og ned i takt med etterspørselen. Derfor er det relativt små prisvariasjoner over døgnet. Ute i Europa er variasjonene mye større.

– Norge knyttes stadig nærmere til det europeiske kraftmarkedet gjennom nye undersjøiske kabler. Dermed kan prisvariasjonene blir større i Norge, og det er mer på tjene på å lagre strøm i bilbatteriene, sier Hagem.

Må ha riktige priser i nettet

Nettleien blir derimot strengt regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Årsak: nettselskapene har monopol inn i huset.

Her kan NVE sette prisene etter den maksimale nettkapasiteten til den enkelte bruker, etter mengden strøm som går i nettet eller etter begge deler. Nå er det liten vekt på å prise etter brukt kapasitet. Det er mest vekt på å prise etter strømforbruk.

Hagem og Greaker gjengir et NVE-eksempel der en toveis-lader leverer strømmen til en kokeplate og dermed reduserer behovet for kapasitet i det vanlige nettet inn til huset.

– Ved å sette riktigere pris på kapasitet, vil redusert nettleie kunne betale kostnaden ved toveis-laderen, sier Hagem.

Les også

Historisk lav strømpris: I natt fikk nordmenn betalt for strøm

Noen jobber med dette

Energiselskapet Lyse i Rogaland har deltatt i et europeisk samarbeid om å bruke elbilene som en del av strømnettet.

Forretningsutvikler Trond Thorbjørnsen i Lyse sier teknologien finnes, men at standardiseringen mangler. Elbilfabrikanter og landeprodusenter må bli enige og velge teknologi.

– Elbilene kan kobles til strømnettet enten ved å installere tilpasset teknologi i elbilene eller ved å bruke toveis-ladere. Men foreløpig er slike ladere dyre, sier Thorbjørnsen.

Statsbygg har hatt et elbilprosjekt gående ved studiested Evenstad i Hedmark ved Høgskolen i Innlandet.

– Vi har koblet en Nissan Leaf til strømnettet ved en toveis-lader. Hittil har vi gode erfaringer med å kjøre strøm begge veier. Dette er fullt mulig, sier prosjektleder Marius Aleksander Kolby i Statsbygg.

Les også

Her bygges Europas største landstrømanlegg for cruise

Elbiler bruker lite strøm

Hagem og Greaker har også anslått strømforbruket i elbilene.

– Elbilene utgjør en forbausende liten del av strømforbruket, sier Hagem.

Regjeringen har satt som mål at hele nybilsalget for personbiler skal være elbiler fra 2025. Med samme antall biler pr. person som i dag, gir dette rundt 1,5 mill. elbiler i 2030.

Gitt noen forutsetninger om kjørelengde og forbruk pr. mil, anslår Hagem og Greaker at elbilene i 2030 vil stå for rundt 3 prosent av det totale strømforbruket i Norge.

Basert på forutsetninger om gjennomsnittlig kjørelengde og gjennomsnittlig strømforbruk, vil elbilforbruket da utgjøre rundt 9 prosent av husholdningens totale strømforbruk.

Publisert: