Mohn tapte nær en halv milliard i 2019

Frederik Mohn tapte enorme verdier i 2019, og tapene har bare økt siden da. Bare på Transocean kan Mohn ha et urealisert tap på over 3 milliarder kroner.

Frederik Mohn (43) har hatt stor tro på rigg- og offshoremarkedet i mange år. Så langt har det skapt mest hodebry for investoren. Mohns finansportefølje har store urealiserte tap.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Frederik Mohn (43) er vant til dramatikk og turbulente investeringer. Fjoråret ga ham mer av det samme.

Resultatet for Mohns investeringsselskap Perestroika AS viser et tap på 430 millioner kroner før skatt.

Store deler av tapet kan tilbakeføres til et elendig 2019 for investeringene i DOF-gruppen og Electromagnetic Geoservices ASA.

Frederik Mohn har ikke svart på henvendelser fra Bergens Tidende.

Enorme tap etter korona

I 2019 var han storaksjonær i både fergeselskapet Fjord1, rederiet Viken Crude, seismikkselskapet EMGS og offshorerederiet DOF.

Nedturen for Mohn har fortsatt i 2020, med korona-utbrudd og oljeprisfall. Mohn er en av de største aksjonærene i det amerikanske riggselskapet Transocean, etter salget av Songa Offshore til amerikanerne i 2017.

Korona- og oljeprisfall har redusert verdien av Perestroikas investeringer i Transocean dramatisk. Rederiet utgjorde 72 prosent av selskapets eiendeler 31.desember i fjor, eller rundt 5,1 milliarder i aksjer og obligasjoner.

Så langt i år har børskursen til Transocean rast fra 60 kroner i slutten av desember 2019 til rundt 20 kroner 16.juli, noe som tilsvarer en nedgang på 67 prosent.

Skulle han solgt aksjene i dag ville han måtte svelge et tap på rundt 1,4 milliarder kroner før skatt. Regnestykket forutsetter at han har beholdt samme eierandel som ved utgangen av 2019.

I tillegg kommer fallet i verdien av obligasjonslånet, som hadde en verdi på 3,2 milliarder kroner 31.12.2019. Det er ned 60 prosent, som gir et ytterligere tap på 1,9 milliarder.

Samlet gir det et urealisert tap på 3,3 milliarder for Mohn.

Fortsatt stor krigskasse

På tross av store tap i 2019 satt Mohn med en krigskasse av kontanter på over 640 millioner kroner ved utgangen av året.

Mohns investeringer er for det meste gjort med egenkapital, som gjør at det er egen formue han nå taper.

I slutten av desember var egenkapitalen på 6,6 milliarder, som utgjør 92% av Perestroikas eiendeler.

Hva egenkapitalen utgjør etter korona-utbrudd og oljeprisfall er ukjent.

Skiller seg fra Møgster

Dramatikken tok seg opp mot slutten av 2019 for Mohn.

I starten av september ble det klart at Frederik Mohn trakk seg fra styret i DOF – uten noen forklaring. Han hadde lenge vært storeier og i den siste tiden sammen med grunnlegger Helge Møgster. Sistnevnte sa først at han heller ikke visste hva årsaken var.

Da Møgster gikk av som styreleder i vår, fortalte han imidlertid at en av årsakene til at Frederik Mohn trakk seg, var at de var uenige i avtalene de var i ferd med å inngå med långiverne til rederiet.

Mohns eierposisjon i DOF-gruppen ligger i investeringsselskapet Møgster Mohn Offshore (MMO) AS, der Mohn hadde 1/3 av aksjene og Helge Møgster 2/3.

Nå opplyser Mohn i årsregnskapet for Perestroika at MMO AS skal utfisjoneres til de respektive eierandeler av DOF-gruppen.

Finansdirektør gikk på dagen

Omtrent samtidig som Mohn sa fra seg styreplassen i DOF-selskapene, mistet han en av sine egne mest betrodde menn, finansdirektør i Perestroika, Paal V. Minne.

Ifølge Finansavisen skal Minne ha blitt oppsagt av Mohn under et møte de to hadde bare noen dager i forveien.

I desember var det nok en gang uenigheter med andre eiere som førte til ny styre-sorti for 43-åringen fra Bergen. Han trakk seg da med umiddelbar virkning fra styret i Fjord1.

Kan ha tjent 200 mill. på Fjord1

En fellesnevner i Mohns investeringer er at han har hatt troen på olje- og gassektoren. Spesielt den risikofulle delen av bransjen.

2020 har i så måte ikke blitt noe mindre dramatisk for bergensinvestoren.

Både aksjene i Transocean, DOF og EMGS har rast som følge av både fallende oljepris og den generell koronasituasjonen.

Da hjelper det at han omsider ble enig med Søvig-familien om et salg av Fjord1-aksjene for 877 millioner kroner. Potensielt kan dette ha ført til en gevinst på nærmere 200 millioner kroner for Mohn.

Ikke mange dager senere ble det også kjent at Mohn er helt på vei ut av DOF.

Magert utbytte

Trond Mohns (77) eneste sønn passerte i 2019 faren på listen over de med størst skatteliknet formue i Bergen.

Om den rekkefølgen holder seg med all dramatikken rundt sønnens investeringer det siste året, gjenstår å se.

I 2019 tok han et utbytte på 25 millioner kroner fra investeringsselskapet. En halvering av utbytte fra 2018.

I en note til regnskapet for 2019 kommenterer Frederik Mohn kort situasjonen så langt i 2020 for hans øvrige investeringer:

«Konsernets øvrige investeringsportefølje er også berørt av verdifallet, men det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å anslå den økonomiske effekten».

Publisert: