Nordea tar tap på nær én milliard i Norge: – For tidlig å si hvordan det utvikler seg

Nordens største bank slår forventningene i første kvartal og opprettholder sine finansielle mål. Men usikkerheten rundt coronakrisen fører til at banken ikke lenger vil spå fremtidige utlånstap.

Nordea rapporterer resultater for første kvartal onsdag morgen.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Nordea leverer et driftsresultat på 599 millioner euro i første kvartal, tilsvarende 6,7 milliarder kroner.

På forhånd var det ventet 431 millioner euro, ned fra 621 millioner i samme kvartal i fjor, ifølge Infront.

Det er særlig tapsavsetningene som er bedre enn ventet. Banken tar 154 millioner euro i tap, mot ventet 351 millioner euro. Av dette er 120 millioner en ekstra avsetning for å ta høyde for en «sannsynlig snarlig økning i tap på utlån».

Opprettholder mål

– Vi står fast på at vi skal levere på de økonomiske målene våre for 2022. Det er for tidlig å trekke konklusjoner om de økonomiske konsekvensene av covid-19, men vi er klare til å iverksette tiltak over tid for å begrense dem, sier konsernsjef Frank Vang-Jensen i en melding.

Nordeas mål fram mot 2022 er en avkastning på egenkapitalen på over 10 prosent og et forhold mellom kostnader og inntekter på 50 prosent.

Nordea har mottatt mer enn 60.000 søknader om avdragsfrihet i forbindelse med coronakrisen. Bare i mars fikk banken forespørsler om kreditt tilsvarende mer enn 13 milliarder euro fra sine bedriftskunder.

– Porteføljen vår er godt diversifisert med lav eksponering mot bransjer som forventes å bli direkte berørt av covid-19, sier konsernsjefen.

Nordea-sjef Frank Vang-Jensen.

Tar tap på nær én milliard kroner i Norge

I Norge tar Nordea tap på 930 millioner kroner relatert til coronaviruset og fallende oljepris.

– Det er for tidlig å si hvordan tapene vil utvikle seg, men vi ser særlig at reiseliv, service og transport blir rammet når samfunnet er nedstengt, sier Norges-sjef Snorre Storset til E24.

– I tillegg er offshoresektoren, som var på bedringens vei etter en utfordrende periode, særlig utsatt for fallet i oljeprisen.

Nordea Norge har imidlertid ikke strammet inn sin utlånspraksis som følge av coronakrisen.

I løpet av kvartalet har banken økt bedriftsutlånene med 15 prosent fra samme tid i fjor og fått 2.000 nye bedriftskunder.

Boliglån og rentekutt

Nordeas norske boliglånsvekst var på fire prosent annualisert i kvartalet, og banken har fått 10.800 nye privatkunder.

– Vi ser det er usikkerhet i boligmarkedet fremover på grunn av det som skjer i økonomien og at folk er usikre på om de beholder jobben, men fortsatt er aktiviteten på et greit nivå, sier Storset.

Han forteller om rekordhøy kundeaktivitet, der banken blant annet har gitt avdragsfrihet til 12.500 kunder.

Etter Norges Banks rentekutt i mars på totalt 1,25 prosentpoeng til ny historisk bunn på 0,25 prosent, har Nordea kuttet sine boliglånsrenter med 0,85 prosentpoeng. Den siste tiden har pengemarkedsrentene falt ytterligere til rekordlave nivåer.

På spørsmål om det vil komme kundene til gode i form enda lavere boliglånsrenter, svarer Storset:

– Det er store svingninger i markedet for tiden, og vi følger situasjonen tett. Vi skal være konkurransedyktige, men av konkurransemessige årsaker kan vi ikke si noe om fremtidig rentesetting.

Snorre Storset, sjef for Nordeas norske virksomhet.

Usikre tapsutsikter for konsernet

Usikkerheten rundt coronaviruset er nå så stor at Nordea-konsernet ikke lenger vil si noe konkret om tapsutsiktene fremover. Tidligere ventet banken stort sett uendrede tap de kommende kvartalene.

Netto renteinntekter for hele Nordea steg 5 prosent til 1,11 milliarder euro, rett i overkant av forventningen på 1,09 milliarder.

Totalt endre resultatet dermed på 460 millioner euro etter skatt, opp fra 443 millioner på samme tid i fjor.

Nordea-aksjen stiger over fem prosent til 5,79 euro onsdag ettermiddag.

Nordea har hovedkontor i Finland og er Nordens største bank. I Norge er Nordea nest størst etter DNB, målt i markedsandel.

Publisert: