Færre fattige

Andelen fattige ble halvert fra 8,2 til 4,1 prosent mellom starten på 80-tallet og år 2000. Det skyldes delvis innføringen av nye skattefrie overføringer til de dårligst stilte.