Reagerer på regjeringens ferske strømgrep: – Bare brannslukking

Regjeringen gjør kjærkomne justeringer av strømstøtten, mener flere av partiene på Stortinget. Arbeidstempoet har har de imidlertid mer å utsette på.

Venstres medlem i energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen.
Publisert: Publisert:

Både regjeringens støtteparti SV, og partiene Høyre, Venstre, Rødt og Frp er alle glade for at regjeringen nå gjør justeringer i strømstøtten.

Likevel har de et og annet å utsette på både justeringene og hurtigheten i arbeidet som gjøres og endringene som foreslås.

Blant justeringene er at strømstøtten nå vil følge timesprisen på strøm, og vil slå inn om prisen overstiger 70 øre per kilowattime. I tillegg vil støttegraden, som har variert noe gjennom året, bli på 90 prosent hele året.

Men en viktig detalj: endringene vil trolig først skje fra 1. september, da de må sendes på høring og det vil ta tid for nettselskapene å legge om.

– Dette er bare brannslukking. Det regjeringen nå må prioritere, og som vi har bedt de gjøre for lenge siden, er å få på plass en storstilt satsing på ENØK-tiltak (energiøkonomisering, journ.anm.), sier Venstres Ola Elvestuen, som mener det vil gjøre folk og bedrifter bedre i stand til å få kontroll på strømforbruket sitt.

– Lavere forbruk gir lavere strømregning, og er også med på å gi lavere strømpriser. Regjeringen må få opp farten, for dette har Venstre mast om i over ett år allerede, fortsetter han.

Regjeringen legger frem nye strømtiltak

Høyres Nikolai Astrup mener det skorter på både kraftproduksjon- og nettutbyggingsfronten.

– Hittil har regjeringen gjort forsvinnende lite for å øke kraftproduksjonen, sier Astrup.

– Griper ikke problemet ved roten

Også SVs energipolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, er utålmodig for veien videre, selv om han mener regjeringens grep var kjærkomne i en tid hvor flere sliter med strømregningen, samtidig som mye annet også har blitt dyrere.

– Nå må vi se på strukturelle grep som gjør at vi får strømprisene ned og ikke minst sikre gode støtteordninger for energisparing så fort som mulig, sier Haltbrekken.

Et grep har regjeringen har gjort, etter en enighet med nettopp SV, er å sette ned et ekspertutvalg som skal vurdere prisfastsettelsen på strøm.

Norge har i dag fem prisområder for strøm. Det nedsatte utvalget, som skal ledes av Sintef-topp Inge Gran, skal nå blant annet vurdere om det kan lages et eget prisområde for utenlandskablene.

Rødts Sofie Marhaug.

Energipolitisk talsperson i Rødt, Sofie Marhaug, mener ekspertutvalget skal utrede mye viktig. Likevel sier hun at det er en fadese at utredningene de nå skal gi seg i kast med, har tatt så lang tid. Hun kaller det regjeringen driver med trenering.

– Regjeringen griper ikke problemet ved roten. Prisen er opp til en europeisk kraftbørs hvor dyr fossil energi i Europa driver opp prisen på norsk vannkraft gjennom utenlandskablene. Dette skal få fortsette, og denne regjeringen løser ikke strømpriskrisen, sier energipolitisk talsperson i Rødt, Sofie Marhaug.

Også Frp mener at regjeringen kommer med for lite, for sent.

– Strømkundene trenger ikke nye rødgrønne utredninger, men en regjering som tar energipolitikken på alvor og som viser handlekraft. Da må det langt kraftigere grep til enn dette, sier Frps Marius Arion Nilsen.

Mener det fortsatt er behov for strømstøtte til utsatte bedrifter

Samtidig som regjeringen kom med flere forslag til endringer som vil påvirke husholdningene, la de også frem nye grep i fastprisregimet for næringslivet.

Så langt har bedrifter kunnet tegne fastprisavtaler hvor volumet strøm og tiden på døgnet det skal brukes har måttet vært avtalt på forhånd. Nå ønsker regjeringen å legge bedre til rette for avtaler med variabelt forbruk.

Men etter dagens fastprisordning, har 257 bedrifter tegnet fastprisavtaler på strøm, ifølge Nationen.

– At de rydder opp i at fastprisavtalene skal ha fast volum skulle også bare mangle, men det er trist at det kommer etter at noen bedrifter har tegnet sånne risikable avtaler, sier Rødts Marhaug.

Høyres Nikolai Astrup.

Også Høyre mener regjeringen har vært bakpå med tanke på situasjonen for bedriftene.

– Det er bra at regjeringen nå innser at bedriftene trenger mer fleksible avtaler. I påvente av at fastprismarkedet skal komme ordentlig i gang, mener Høyre det er behov for strømstøtte til utsatte bedrifter gjennom denne vinteren, gjentar Høyres Astrup, som tidlig i januar var ute med det samme budskapet i VG.

Publisert: