- Økt streikefare for lærerne

Forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for lærerne strandet. Nå frykter John Torsvik i Utdanningsforbundet økt streikefare.