Mange konkurrerende medier, spesielt på nettet, har klaget over at NRK Aktivums kommersielle virksomhet gjør det vanskelig å konkurrere med NRK. Årsaken er påstander om at NRK kryssubsidierer sine kommersielle tiltak med lisenspenger. Altså at dine kroner går til å bygge opp et kommersielt selskap, i stedet for at NRK styrker programmene sine ved å dra inn penger fra NRK Aktivum.

Du subsidierer

Faren for kryssubsidiering var årsaken til at NRK Aktivum i 2009 måtte kutte ut bannerannonsering på nettet. Siden den gang har NRK tatt grep, men i den årlige kontrollrapporten fra Riksrevisjonen, som legges frem i dag kl. 12.30, går det frem at revisjonen fortsatt ikke er fornøyd med NRK Aktivum.

Hvis NRK Aktivum skal tilføre NRK noe, må Aktivum også gi avkastning, påpeker riksrevisor Jørgen Kosmo og hans medarbeidere i rapporten.

Bedring

Revisjonen er fornøyd med at driftsresultatet i NRK Aktivum er blitt vesentlig bedre fra 2008 til 2010. Driftsresultatet har gått opp fra 0,3 millioner kroner i 2008 til 10,8 millioner i 2010 (hovedsakelig pga. OL i Vancouver og Eurovision Song Contest).

Problemet er likevel at NRK har gitt Aktivum et ansvarlig lån på hele 118,9 millioner kroner til satsingen på RiksTV. Dermed har NRK Aktivum en negativ egenkapital på 104,5 millioner kroner. Ifølge NRK vil egenkapitalen og årsresultatet i NRK Aktivum først kunne bli positive ved et salg av RiksTV, eller fra det tidspunktet RiksTV har tilbakebetalt det ansvarlige lånet, inkludert renter, til eierne.

Ikke fornøyd

Dette er Kosmo ikke fornøyd med. "Etter Riksrevisjonens vurdering bør NRK AS vurdere å sette et avkastningskrav på den sysselsatte kapitalen i NRK Aktivum. Dette vil kunne styrke oppfølgingen av den virksomheten som finner sted i selskapet, uavhengig av den innvirkningen investeringen i RiksTV har på selskapets samlede resultater. "

Riksrevisjonen er likevel ikke mer misfornøyd enn at revisjonen nå avslutter saken, og konstaterer at NRKs styre gjennom vedtektsendringer og revisjon av retningslinjene har sørget for at risikoen for kryssubsidiering er redusert.