Tajik om oljepakken - Nå forventer vi at det kommer jobber langs kysten

– Oljepakken forplikter, sier Aps Hadia Tajik på Rosenberg-besøk. Hun lover å følge godt med på at oljeselskapene faktisk får fart i aktiviteten langs kysten i Norge slik at pakken gir tydelige ringvirkninger.

Hadia Tajik, Ap, møtte i tirsdag representanter fra Rosenberg Worley i Stavanger. Her er hun i samtale med Rosenbergs klubbleder Erlend Nygård.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

På Rosenberg Worley i Stavanger er det nå full hyre med klargjøring for å ta imot det store Jotun-skipet som kommer inn for ombygging i sommer. Men selv om Rosenberg står an av på kort sikt, er også det tradisjonsrike Stavanger-verftet avhengig av jobber som gir trygghet på sikt.

– Det gjenstår å se om selskapene som får denne støttepakken også gir jobber til den norske leverandørindustrien og ikke sender arbeid til Asia. Sett fra vår side er det en klar forventning om at oljepakken får gang i aktiviteten ved norske verft, sier Fellesforbundets klubbleder Erlend Nygård hos Rosenberg Worley. 

Utsiktene på Rosenberg er relativt gode, i hvert fram til 2022. Ombygging av Jotun-skipet er grunn nok for aktivitetsoptimisme, men en krisepakke til oljenæringen forventer også Nygård at skal kaste av seg for Rosenbergs del. Spesielt håper han at større langsiktighet kan gi seg utslag i flere faste ansettelser ved verftet.

Les også

Slik blir den nye oljeskatten

– Pakken forplikter

Tidligere har Aftenbladet skrevet om Rosenberg som, sammen med flere andre norske verft, ved tidligere anledninger har vært blant dem som ble veid og funnet for lette, altså ikke billige nok, for oljeselskaper som har sendt lukrative oljejobber til Asia, hvor prosjekter ikke uvanlig er kommet hjem med store feil, mangler og gigantiske budsjettoverskridelser. Martin Linge og Goliat er to av de siste skrekkeksemplene fra Asia.

For Aps Hadia Tajik er det på det rene at oljeselskapene nå forplikter seg til å levere jobber til den norske leverandørindustrien.

– Det er hele premisset for denne tiltakspakken. Oljeselskapene har gått langt i å si at de skal skape aktivitet, og nå forventer vi at det kommer jobber langs kysten, påpeker Tajik til Aftenbladet.

Les også

Nytt håp for oljearbeidere - tror på bedre oljepakke

Tirsdag formiddag besøkte hun Rosenberg, hvor hun understreker at det ikke skal være slik at det oljeselskapene lover ikke følges opp. Men selv om politikere tar avstand fra den gamle norske suksessoppskriften med å styre Statoil, nå Equinor, og sette makt bak kravene om å begunstige norske leverandører, mener Tajik at det går an å legge klare føringer.

– Vi må kunne forvente at kontraktene fra oljeselskapene utformes slik at de legger vekt på leveringsdyktighet, norsk standard på helse, miljø og sikkerhet, bruk av fagarbeidere og lærlinger. Dette vil være norske konkurransefortrinn som er med på å styrke de norske verftenes konkurranse evne i kampen om nye kontrakter, sier Tajik.

– Hvem skal følge dette opp og påse at dette kommer den norske leverandørindustrien til gode?

– Det blir regjeringen. Men alle partiene som har sørget for enighet om oljepakken, må ta tak i dette og følge med underveis at oljeselskapene faktisk følger opp, påpeker Tajik.

Det er grunn til å stille store forventninger til at oljeselskapene nå leverer mener, fra venstre, Per Martin Labråten, leder av Industri Energi-foreningen i Equinor, Industri Energis Atle Espen Helgesen og Arild Berntsen, klubbleder for Industri Energi i Seadrill.

Lysere for Seadrill

Hos Seadrill i Dusavik i Stavanger lastes utstyrscontainere på en lastebil. Det gigantiske baseområdet er blant Olje-Norges viktigste forsyningsbaser til oljeindustrien. Tillitsvalgt Arild Berntsen for Industri Energi i Seadrill sier at de ansatte i riggselskapet nå forventer at aktiviteten fortsetter uten stans. Utsiktene mener han nå er langt lysere enn da han i Aftenbladet for et par uker siden advarte mot konsekvensene av en for svak tiltakspakke for oljenæringen.

– Nå har oljeselskapene fått de beste betingelsene til å fortsette med aktiviteten uten brems. Dette betyr utrolig mye for oss. Vi har ikke råd til å vente ett eller to år på at vi ser virkninger av tiltakspakken. Vi som riggselskap må vi umiddelbart se at oljeselskapene ikke setter bremsene på nå. Både mer leting og brønnplugging forventer vi at oljeselskapene tar fatt i, sier Berntsen til Aftenbladet.

Per Martin Labråten leder Industri Energis forening i Equinor. Han sier at oljeselskapene nå har et stort ansvar med å sørge for at leverandørindustrien får tilgang til nye jobber framover.

– Tiden er nå inne til å stille krav, blant annet til Equinor, for økt aktivitet. Når politikerne gir bransjen denne enestående muligheten, er det ikke for å sende store oppdrag til Asia. Her må vi bare trykke på for å få økt aktivitet som viser igjen hos norske leverandører, sier Labråten.

Labråten trekker fram at Wisting- og Noaka-utbyggingene er to prosjekter som vil bety mye. I tillegg håper han at Equinor nå tar opp beslutningen om å realisere Veidnes-terminalen i Finnmark igjen.

– Planene ligger klare, så her er det bare å komme igang om tiltakspakken åpner muligheten for dette. Vi må også huske på at de partiene som har gått imot tiltakspakken for oljeindustrien, nå kan se fram til at fagkompetansen bevares, omstillingen vil kunne gå raskere og det blir satt fart i elektrifiseringsprosjektene. Dette er også god miljøpolitikk, mener Labråten.

Arild Berntsen Industri Energi-tillitsvalgt i Seadrill mener det er grunn til å ha store forventninger til oljeselskapene framover.

Equinor har klokketro

Pressekontakt Morten Eek i Equinor sier at Equinor og partnerne sammen skal modne flere prosjekter de neste par årene.

– Forutsatt positive beslutninger settes kontrakter da ut i et marked, slik de skal og må. Men vi bruker naturlig nok erfaringstall vi har fra liknende prosjekter, og det er gledelig å se at norske leverandører har lykkes stort med en jevn vekst i den norske andelen av våre samlede anskaffelser, fra 61 prosent i 2017, til 67 prosent i 2018 og til hele 70 prosent i fjor. Dette demonstrerer det sterke arbeidet norske leverandører har gjort under omstillingen de siste årene. Vi har derfor klokketro på at norske leverandører vil fortsette å anstrenge seg for å være kompetente og konkurransedyktige når prosjekter besluttes og kontrakter settes ut, sier Eek.

– Hva gjør dere nå med Veidnes-terminalen - aktuelt for dere å ta opp saken igjen?

– Stortinget ber regjeringen å følge opp Veidnes med rammevilkår som følger denne enigheten, og de må derfor kommentere videre løp for dette. Under de gjeldende rammebetingelsene før jul så ikke vi og våre partnere et lønnsomt grunnlag for å gå videre med det prosjektet, så vil vi nå avvente nærmere det arbeidet som regjeringen skal følge opp, sier Eek som også trekker fram Breidablikk-prosjektet i Nordsjøen som et av de nærstående viktige prosjektene på sokkelen.

– Breidablikk-prosjektet vil alene kunne gi en sysselsettingseffekt på 11 000 årsverk i Norge. Det viser at bred enighet nå om midlertidige tilpasningen petroleumsskatten gir unike muligheter for norsk industri framover. Det er viktig, for en konkurransedyktig leverandørindustri med nok tilgang på prosjekter betyr mye for Norge og for Equinor, sier Eek.

Publisert: