Søndag kveld opplyser politiet at brannen startet i et hus på Kyrkjeteigen i Lærdal.

På grunn av brannens enorme omfang har politiet ved Sogn og Fjordane politidistrikt koblet inn Kripos i etterforskningen.

— Vi vet hvilket hus brannen startet i, men ingenting om arnestedet. Men når huset er så nedbrent som det er, så er det store utfordringer knyttet til tekniske spor, sier Refsnes.Så fort det er forsvarlig å jobbe på stedet, vil åstedsgranskere gå inn og foreta tekniske undersøkelser i huset hvor brannen startet.

Det vil også bli foretatt avhør av vitner, opplyser politiadvokat Refsnes.

Lang prosess

Etterforskningen blir dermed iverksatt med bistand fra Kripos.

De sitter på spesialkompetanse innen brann og kartlegging av brannårsaker, men ønsker ikke å kommentere hvordan de kommer til å jobbe på stedet.

På grunn av brannens totalødeleggelser vil etterforskningsarbeidet bli krevende.

— Vi vet nå ingenting om en eventuell brannårsak, og det vil nok helt sikkert ta tid før vi kan si noe om det, sier politiadvokaten.

Viktige vitner

Klarer politiet å finne ut hvilket rom i huset brannen startet i, så er det større sjanse for å finne ut brannårsaken, mener Reinart Sørensen.

Han var den som ledet branninnsatsen fra Aurland og peker på at vitneavhør kan bli essensielt i kartleggingsarbeidet rundt årsaken.

— Siden politiet vet i hvilket hus brannen startet, er det kanskje noen i en tidlig fase som har sett hvordan brannen utviklet seg i huset, sier Sørensen.

Ulike årsaker

Ifølge Norsk brannvernforening skyldes de aller fleste branner menneskelig svikt som følge av glemsel, uoppmerksomhet, uforsiktighet, slurv eller mangel på kunnskap.

Der årsaken til boligbranner er kjent, skyldes 30 prosent av husbranner åpen ild og aske.

Dernest kommer elektrisk årsak (25 prosent), feil bruk av elektrisk utstyr (25 prosent) og påsatte branner (10 prosent). I tillegg finnes det en rekke andre mindre brannårsaker som selvantennelse og lynnedslag.

INFERNO: Et øyenvitne beskriver brannen i Lærdal som et inferno.
2211-TIPSER