Drevland må i fengsel

Odd Arild Drevland er dømt til to år og seks måneders fengsel, hvorav ett år gjøres betinget. Eksadvokaten aksepterte dommen på stedet.