• KARTLEGGER: DOF Subsea skal benytte skipet ROV-skipet "Geosund" til mesteparten av kontrakten de nå har fått tildelt av Statoil. FOTO: DOF

DOF tildelt Statoil-kontrakt

DOF Subsea skal utføre kartlegging av havbunn og rørledninger for 200 mill i en kontrakt tildelt av Statoil.