Olje— og energiminister Ola Borten Moe påstår at norsk olje er verdens reneste. Han hevder at økt utvinning på norsk sokkel vil gi verdens fattige energi, skape økonomisk vekst i fattige land og være med på å løse klimakrisen.Det er tydelig at Borten Moe trenger mer skolering. De foreløpige eksporttallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for norsk olje og gass i 2010, viser at nær 100 prosent gikk til rike land. Tallene viser at det ikke er Norge som gir de fattige landene fossil energi.

Trosser FN

FNs klimapanel slår fast at mesteparten av de gjenværende fossile ressursene må bli værende i reservoarene, om vi skal unngå ekstreme klimaendringer. Når Borten Moe påstår at norsk olje er verdens reneste, glemmer han at mesteparten av utslippene fra fossil energi skapes ved forbrenning. Tall fra SSB viser at norsk olje og gass i utlandet i 2010 bidro til utslipp på enorme 450 millioner tonn CO2. Utslippene fra utvinning av olje og gass i Norge det samme året var på 13,8 millioner tonn CO2, som er rundt en fjerdedel av de norske klimagassutslippene.

Om Borten Moe får det som han ønsker, vil verdens klima høyst sannsynlig gjennomgå dramatiske endringer i min levetid. Det vil være usolidarisk av rike Norge å utvinne alle sine fossile ressurser, og forvente at andre land lar sine fossile ressurser bli liggende. Våre etterkommere kommer ikke til å tilgi oss for å ha solgt deres verden på billigsalg.

Etisk ansvar

Borten Moe sier at verdens fattige trenger mer energi, og det er jeg helt enig i. Men verdens fattige trenger fornybar energi. Det er de fattige som vil rammes hardest av de urettferdige klimaendringene. Norge har som fossilnasjon et etisk ansvar for å hjelpe. Vi må bidra økonomisk til utbygging av fornybar energi og klimatilpassing i utviklingsland.

Vi har maks fem år på oss til å starte reduksjonen av klimagassutslippene, slår Det internasjonale energibyrået (IEA) fast. Fremtidens utslipp er ennå ikke skapt, og størrelsen på dem vil ha mye å si for livskvaliteten for fremtidens jordboere. Vi må gi oljeeventyret en lykkelig slutt, før det er for sent.