Boligkjøpere har en klar preferanse med å holde seg i det samme området som de allerede bor i når de skal kjøpe seg en ny bolig. Det viser en ny undersøkelse som Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har gjennomført blant egne medlemmer.

— Vi mennesker liker å forholde seg til det vi kjenner. Det kan være grunner som at barn skal fortsett å gå på samme skole selv om man flytter, at vi har venner og familie i område eller at vi er kjent med servicetilbudet som er i området og vil beholde det, sier direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Finn Tveter i en pressemelding.

Fra smått til stort

Meglerne som deltok i undersøkelsen fikk spørsmålet «Hva er de vanligste trendene ved de siste 20 boligene du har solgt». Å flytte i nærområdet er den absolutt vanligste trenden, viser undersøkelsen. Dernest kommer trenden med å flytte fra en mindre bolig i sentrale strøk, og kjøpe større rett utenfor sentrumskjernen. Like bak det følger at folk selger stor bolig utenfor sentrum for å kjøpe en mindre bolig mer sentralt.

På de neste plassene følger videre trendene at folk flytter fra land til by og at folk flytter fra by til land, skriver NEF i en pressemelding.

Nordiske forskjeller

Undersøkelsen er en del av det felles nordiske samarbeidet Nordic Housing Insight. Der kommer det også frem disse nordiske forskjellene:

Sverige:

  • Vanligst at mennesker flytter innen samme område
  • Selger stor bolig i utkantsstrøk for å flytt inn i mindre bolig mer sentralt Island
  • Vanligst at mennesker flytter innen samme område
  • Flytter fra by til land Norge
  • Vanligst at mennesker flytter innen samme område
  • Selger mindre bolig sentralt for å bo litt større utenfor sentrum Danmark
  • Vanligst at mennesker flytter innen samme område
  • Flytter fra land til byen