Gjør klar streikevåpenet

Prestene forbereder seg til å ta i bruk streikevåpenet