Statoil har lørdag ettermiddag undertegnet en strategisk avtale med Russlands suverent største oljeselskap, Rosneft. Vladimir Putin, som på mandag bytter jobb fra statsminister til president, var med under avtalesigneringen.

Statoil blir juniorpartner i et felleskontrollert selskap, et såkalt joint venture sammen med Rosneft. Modellen for selskapet er basert på avtaler som ble gjort med det store amerikanske oljeselskapet ExxonMobil, og det italienske oljeselskapet Eni i april.

Samarbeidsavtalen innebærer at Statoil og Rosneft vil etablere joint ventures hvor Statoil vil ha 33,33 % eierandel.

Havområdene Statoil og Rosneft skal samarbeide om ligger i Barentshavet og Okhotskhavet på Russlands østkyst.

De to selskapene skal også samarbeide om to felter på land. North-Komsomolskoye er et betydelig, ikke-produserende funn i Vest-Sibir. Stavropol skiferolje-lisensen er en skiferolje-mulighet i Stavropol-regionen i sørvestlige Russland.

Putin tror på suksess

Avtalen ble offisielt undertegnet av Helge Lund og sjefen i Rosneft, Eduard Khudainatov. Bak dem sto statsminister Vladimir Putin.

— Jeg er overbevist om at dette vil bli en suksess, sa Putin like før avtalen ble undertegnet.

Den påtroppende presidenten hadde dessuten en telefonsamtale med Norges statsminister Jens Stoltenberg lørdag.

-Avtalen mellom Norge og Russland om delelinjen i Barentshavet, har lagt et godt grunnlag for å utvikle vårt samarbeid i nord.Vi har en felles interesse i å utvikle våre ressurser i de arktiske områder på en miljøvennlig og trygg måte. Det kan best skje i partnerskap, sier Stoltenberg i en melding lørdag ettermiddag.

Setchin var med under forkant av signeringen, og ga Helge Lund en klem. Undertegnelsen fant sted i Det hvite hus i regjeringsbygget i Moskva, det vil si det tidligere parlamentet i Russland.

Vekker oppsikt i Russland

Storavtalen er i dag hovedoppslaget i Kommersant. «Norge gir seg i kast med den russiske sokkelen», lyder overskriften.

Kontinentalsoklene i arktiske områder antas å være verdens største uutforskede områder med stort petroleumspotensial. Våren 2011 gjorde Statoil et betydelig oljefunn på Skrugard-prosjektet i Barentshavet. Det ble sett på som et gjennombrudd i dette området.

Et viktig element i samarbeidet med Russland er Barents 2020-prosjektet for å utvikle og utbygge petroleumsaktiviteten i Barentshavet.

Den norske regjeringen vil legge til rette for videreutvikling av petroleumsvirksomheten som foregår der, og her blir samarbeidet med Russland spesielt viktig i tiden som kommer.

Lund: Milepæl for Statoil

Statoil ønsket ikke å kommentere avtalen før de hadde russernes signatur på papiret. Så fort den var i boks, sendte selskapet ut en pressemelding.

-Denne samarbeidsavtalen er en viktig milepæl for Statoils letevirksomhet i Russland. Avtalen sikrer et langsiktig letesamarbeid med Rosneft i store, lovende, uutforskede områder i Barentshavet og Okhotskhavet. Ved å bygge på begge selskapers kompetanse og erfaringer, er avtalen et betydelig skritt i den industrielle utviklingen av Nordområdene, sier konsernsjef i Statoil, Helge Lund, i meldingen.

Trenger penger og kompetanse

Ved å slå sammen tre store arktiske oljeselskap håper Putin og hans gamle oljetsar, nå viseminister Igor Sechin å skaffe kapitalen og ekspertisen som skal til å for å få innpass i et av i verdens mest lukrative markeder.

Totalbudsjettet fra Russlands tidligere oljeandeler viser røde minustall, og teknologiske nyvinninger presser på den gamle sovjetiske modellen som trenger ny giv om den skal holde på sitt rennomé som en av verdens ledende oljeprodusenter.

For Sechin er det like interessant, da han mest sannsynlig får en god jobb i kabinettet når Putin vender tilbake til Kreml. Avtalen vektlegger hans politiske tyngde, og sikrer ham overhodet for Russlands energi industri i fremtiden i følge Reuters.