• Vi stenger ned alt torsdag morgen, opplyser kommunikasjonssjef Jannicke Gerner Bjerkås i Energigjenvinningsetaten. Dermed blir ikke plast-, mat- og restavfall hentet rundt om i private hjem.

YS Kommune har varslet at de tar ut i alt 88 medlemmer som er ansatt i Oslo kommune, etter at det onsdag morgen ble brudd i meglingen mellom YS og kommunen.

27 av disse er organisert i Det norske maskinistforbund (DNM) og ansatt i Energigjenvinningsetaten, som har ansvaret for å ta imot søppel som gjenvinnes til energi på Haraldrudog Klemetsrud.

Dermed blir det umulig å levere inn avfall til de to stasjonene, opplyser arbeidsgiver Oslo kommune. Innsamlingen av avfall stanser også.— Vi stenger ned alt, også portene til våre stasjoner torsdag morgen. Da er det ikke mulig å levere avfall hos oss. Om dette påvirker innsamlingen fra husholdninger og bedrifter rundt om, må andre etater svare på, sier Bjerkås til Aftenposten.no.

- Men de har ikke noen steder å levere avfallet fra og med torsdag eller fredag?

— Nei, de har ikke det. I hvert fall ikke hos oss, sier Jannicke Gerner Bjerkås.

Samler bare inn papir, glass og metall

Renovasjonsetaten bekrefter at de stanser hentingen av restavfall, plastavfall og matavfall torsdag morgen.

— De indirekte konsekvensene er at matavfall, plastemballasje og restavfall ikke blir hentet. Innsamling av disse typene husavfall stopper i morgen tidlig, forteller fungerende kommunikasjonssjef Elisabeth Marie Vollan i Renovasjonsetaten til Aftenposten.no

- Så bare papir samles inn?

— Papir samler vi inn som vanlig, men vi vil innstendig oppfordre alle i Oslo til ikke å legge restavfall og poser i papiravfallet. Da vil vi slite med den innsamlingen også. Returpunktene for glass- og metallemballasje blir tømt som vanlig, forteller hun.

Hun råder folk til å være ekstra nøye med kildesorteringen under streiken.

— Ren plast kan man fint oppbevare over tid. Matavfall må oppbevares så kaldt og kjølig som mulig. Det kan for eksempel fryses ned hvis man har mulighet til det. Det er viktig å pakke avfallet godt inn med poser og doble knuter slik at man ikke tiltrekker seg dyr, sier hun.

- Arbeidsgivers valg

Men streiken rammer ikke nødvendigvis søppelinnhenting og -mottak, mener Maskinistforbundet.

- Det Norske maskinistforbund organiserer ikke dem som henter og kjører søppel. Det at maskinistene er i streik er ikke noe hinder for at søppel kan hentes og leveres, forteller forhandlingssjef for DNM, Hege-Merete Bengtsson.

— Også under normal drift, uten streik, går depotene fulle. Arbeidsgiver kan i en slik situasjon prioritere bruken av depotene slik at maksimal kapasitet oppnås. Videre sendes eller selges søppel til andre anlegg for forbrenning. Arbeidsgiver har full mulighet til å gjøre dette også under de rådende forhold. Hvorvidt søppelet blir hentet, er etter DNMFs oppfatning utelukkende avhengig av de valg arbeidsgiver foretar, opplyser Bengtsson i en e-post til Aftenposten.no.

Søppel stanser ikke streik

Trondheim, Bergen, Stavanger og flere andre steder i landet rammes også av manglende avfallshåndtering som følge av streiken. Dette har ført til overfylte søppeldunker rundt omkring.

— Smittevernoverlegen i Oslo kommune vil vurdere eventuelle helsemessige konsekvenser av streiken, opplyser Vollan.

I Bergen er dette vurdert som ufarlig inntil videre, med liten mulighet for tvungen lønnsnemnd som følge av søppelstreik.

— Det må bli streik i mange uker før bosset blir et helseproblem, sier Øystein Søbstad, smittevernoverlege i Bergen kommune til bt.no.

Er du rammet av streiken? Si din mening på våre facebooksider!