Gamle mennesker blir funnet døde og alene i leiligheten sin. Barn sitter timevis for fjernsynet eller PC-en, alene. Foreldre skiller seg og må skape et nytt liv, alene. Det er mange som er ensomme i Norge, også unge. En ny undersøkelse fra Røde Kors viser at hver tredje ungdom mellom 18 og 29 år har vært ensom. Ungdom er mer ensomme enn resten av befolkningen, og ungdom er mest redd for å bli ensom.

Mangel på sosial kontakt

Ensomhet er ikke bare å sitte alene i en leilighet uten noen å snakke med. Det er også følelsen av at den sosiale kontakten man har er utilfredsstillende. Den kan være for overfladisk, for liten eller for distansert. Det vil altså si kontakt som hovedsakelig går over telefon eller sosiale medier. Noen kan leve alene og trives med det, men for mange er ensomhet en faktor som kan ha negativ virkning på livet.

Kanskje ungdom er mest ensomme fordi de er sosiale på Facebook, istedenfor å skape ekte minner sammen med venner? Eller er det fordi den sosiale omgangen er overfladisk?

Bekjente, ikke venner

Jeg tilbringer tid med kun et fåtall av mine Facebook-venner, og enda færre har jeg et personlig forhold til. Jeg har mange bekjente jeg gjerne kan være på fest med, uten at jeg vil karakterisere dem som venner. Uansett årsak er ensomhet blant unge et problem vi må ta tak i. La vennene dine vite at du er der for dem. Hvis du mistenker at noen er ensom, finn på noe gøy eller snakk med dem. Det viktigste av alt er at vennene dine vet at det er greit å gi uttrykk for at de er ensomme. Det er først da man kan gjøre noe med det.