Se tabeller nederst i saken.

Administrerende direktører i flere bransjer har hatt en svært god lønnsvekst de siste årene sammenlignet med ansatte uten lederstillinger, viser tall fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU).

Renholdere befinner seg nederst på lønnsstigen. De har hatt en lønnsøkning på 28 prosent fra 2005 til 2010. Det betyr 67.000 kroner mer i lønningsposen, skriver Frifagbevegelse.

De med høyest lønn har imidlertid hatt en enda bedre lønnsutvikling, viser tall fra Teknisk beregnings— og statistikkutvalg (TBU) for kommunesektoren.

Større lønnsgap

Renholdere når toppen av lønnsstigen på 329.000 kroner. I 2011 hadde renholderne en lønnsvekst på 2,2 prosent, som tilsvarer 6800 kroner for renholdere med lengst ansiennitet. I samme periode hadde ledere i kommunesektoren en lønnsvekst på opptil 5,2 prosent. En kommunal leder med en million kroner i lønn fikk dermed et lønnstillegg på 52.000 kroner i samme periode.

Finansdirektører på toppen

Lønnsforskjellene i Norge er fortsatt små sammenlignet med andre land. I Brasil må man legge sammen lønnen til 57 industriarbeidere for å ha penger til å lønne en eneste toppleder. I Norge trenger du bare fire industriarbeiderlønninger for å lønne en toppleder.

Men forskjellene er likevel store, og de øker også i Norge.

Lønnsøkningene mellom de lavest og høyest betalte har økt de siste årene. Høyest på den norske lønnsstigen troner administrerende direktører i finansbransjen.

I fjor hadde de en lønnsvekst på 16,4 prosent og en gjennomsnittlig årslønn på nesten 1,7 millioner kroner.

LØNNSVEKST FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØRER:

Bransje Lønnsvekst i prosent
Finanstjenester 16,4
Industri 8,7
IKT 5,6
Forretningsmessig tjenesteyting 5,6
Samferdsel 3,9
Bygg- og anleggsvirksomhet 1,1
Varehandel 0,3
Hotell- og restaurantvirksomhet -3
Alle næringer 3,8

LØNNSVEKST FOR ANSATTE I ULIKE NÆRINGER:

Bransje Lønnsvekst i prosent
Industriarbeidere i NHO-bedrifter 4,4
Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter 4,7
NHO-bedrifter i industrien i alt 4,6
Ansatte i Virke-bedrifter i varehandelen 3,6
Finanstjenester 4,9
Statsansatte 4,2
Kommuneansatte 4,3
Ansatte i Spekter-bedrifter utenom helseforetakene 4,1
Ansatte i helseforetakene 4

Følg Aftenposten Jobb på Facebook