Den russiske veterinærtjeneste utestenger midlertidig 13 virksomheter fra å eksportere fersk laks og ørret til Russland, skrev Mattilsynet på mandag.

Utestengelsen gjelder fra i dag, lørdag 5. mai.

— Mattilsynet prioriterer dette arbeidet høyt. Vi følger opp de 13 og alle andre som eksporterer til Russland og jobber med flere sider av denne saken. Det ligger også et stort ansvar hos næringen på å bidra til å imøtekomme forventinger fra den russiske side, sier Ole Fjetland, assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet i pressemeldingen.

«Gjentatte funn»

Meldingen kommer samme dag som Statoil og det russiske oljeselskapet Rosneft underskriver en veldig stor avtale om felles utvikling av russiske oljefelter, som er et stort fremskritt for samarbeidet mellom Norge og Russland.

— Mattilsynet mottok lørdag 28. april brev fra den russiske veterinærtjenesten der de meddelte at 13 virksomheter fra og med 5. mai blir midlertidig utestengt fra det russiske markedet. I brevet står det at årsaken til utestengelsen er «gjentatte funn av varer som ikke tilfredsstiller Den russiske føderasjons og Tollunionens krav, og som oppfølging av inspeksjonene i februar, samt pga. økt risiko ved innførsel av kjølte varer», skriver tilsynet.

Mattilsynet følger opp

Boikotten kommer som følge av flere tilfeller av smitte i fisken, fortalte en talsmann for myndighetene fredag, ifølge Reuters.

— I tillegg melder den russiske veterinærtjenesten at eventuelle fremtidige funn i varepartier med fersk laks fra Norge kan få konsekvenser for andre eksportører, skriver Mattilsynet, som skal følge opp selskapene med tilsyn.

Russland er det største eksportmarkedet for norsk laks.

— Mattilsynet tar situasjonen på alvor. I tillegg til å følge opp de utestengte virksomhetene vil vi nå forbedre rutinene for oppfølging av virksomhetene som eksporterer til Russland. Det ligger også et stort ansvar hos næringen på å bidra til å imøtekomme forventinger fra den russiske side, sier Fjetland.