— Det er så enkelt som at det ikke er noe mer å jobbe med, sa Unios forhandlingsleder Arne Johannessen til Aftenposten klokken 22.

— Nå skal jeg tilbake tilforhandlingsdelegasjonen min for å diskutere veien videre.

- Betyr det at Regjeringen ikke legger nok penger på bordet?

— Hadde det vært nok, ville vi gått i megling nå, sier Arne Johannessen.

Møtes fredag til frivillig megling

En halvtime senere hadde de streikende partene bestemt seg for å gjenoppta meglingen på frivillig basis.

— Både Unio, LO Stat og YS Stat går i frivillig megling fredag morgen klokken 09, sier YS Stat-leder Pål N. Arnesen.

Dette innebærer at alle som er tatt ut i streik, fortsetter å streike.

Alle streikearrangementer går som planlagt. En eventuell løsning på streiken vil ikke gi åpne barnehager og skoler før tidligst mandag.

– Det er ut fra en totalvurdering at vi nå velger å gå i frivillig megling. Det er ikke dermed sagt at dette blir enkelt. Men alle parter i en konflikt har et ansvar for å forsøke å finne en løsning, så etter sterke oppfordringer fra Riksmekleren vil vi prøve, sier Unio-leder Arne Johannessen til NTB.

Hektisk møteplan

De streikende organisasjonene i staten hadde en hektisk møteplan torsdag kveld. De ble innkalt til Riksmekleren noe før klokken 20.

Da ventet de å få vite litt mer om hvor langt staten kan strekke seg når det gjelder økonomi.

At dette møtet brøt sammen kan bety at streiken blir enda mer fastlåst.

Sentrale kilder sier at det nå kan bli vanskelig å gå tilbake igjen.

Etter det Aftenposten forstår er LO mest positive til å finne en løsning, mens YS og Unio er mer kampvillige.

Hastig innkalt

Møtet klokken 19.45 var hastig innkalt. Streikelederne var hos megleren fra klokken 17.00 til 18.00. Så gikk de for å spise. De rakk knapt å spise ferdig før Riksmekler Kari Gjesteby ba dem komme tilbake.

Da de forlot meglerens kontor klokken 18.00 var det i beste fall forsiktig optimisme som preget dem.

— Det er ikke nok, men at vi i det hele tatt er her viser vel at det er noe å snakke om, sa Unios forhandlingsleder Arne Johannessen.

Også de to andre organisasjonene ga uttrykk for at det fortsatt er håp om å komme i megling. Men noen timer senere var det slutt på optimismen.

Streikelederne svarte kryptisk på alle konkrete spørsmål etter at de kom ut fra Riksmeklerens kontor.

Ut fra svarene kan man trekke at Regjeringen har varslet at det kan komme mer penger, om de streikende går tilbake til jobben.

Ikke penger alene

Spørsmål nummer én er størrelsen på den økonomiske rammen. Men det vil raskt bli en hard diskusjon om fordeling av pengene. Da kan også uenigheten bli større mellom organisasjonene.

Mens Unio er opptatt av å belønne utdannelse og kompetanse, er LO mer opptatt av jevn fordeling.

Organisasjonene har også krav når det gjelder overtidsbetaling på reiser, kvinnelønn, bestemmelser mot sosial dumping og mildertidige ansettelser.

Dette må også på plass før streiken avblåses.

LO-leder Roar Flåthen forsøkte torsdag ettermiddag å gi inntrykk av at han ikke vet noe særlig om hva som skjer hos megleren.

Men han sa til Aftenposten at det er bra at man har funnet grunnlag for å snakke sammen.

Onsdag gikk han hardt ut mot Regjeringen og statsminister Jens Stoltenberg, med krav om å komme de streikende i møte.

De høyeste forventningene er skapt i Unio, som derfor må kunne vise medlemmene at de har fått en slags seier, om de skal ta opp igjen arbeidet.

Varsler opptrapping

Torsdag ettermiddag varslet Unio i Oslo at nye førskolelærere, lærere, sykepleiere og andre legger ned arbeidet tirsdag 5. juni.

Opptrappingen gjelder 545 arbeidstagere, Unio vil da ha 1100 medlemmer i streik mot Oslo kommune.

Det nye streikeuttaket ser du her (ekstern lenke)

Samtidig med at opptrappingen ble varslet til arbeidsgiveren, satt organisasjonens ledere og forberedte seg på å møte riksmekler Kari Gjesteby igjen.

Dette møtet gjelder staten, men vil sannsynligvis være viktig for også å finne løsninger i de andre sektorene.