— Konkursen ble åpnet mandag morgen klokken åtte. Klokken ti samlet jeg alle de 30 ansatte, og de ble sagt opp med umiddelbar virkning.

Det sier advokat Gunnar A. Haahjem i advokatfirmaet ­Rasmussen & Broch.

Mislyktes

Haahjem sier at selskapet fikk økende likviditetsproblemer utover høsten i fjor.

Ved årsskiftet begjærte selskapet offentlige gjeldsforhandlinger, som ble innvilget. Det betyr at selskapet kunne drives videre i en tremåneders periode med begrenset krav til betjening av gjeld.

Advokat Haahjem var leder av gjeldsnemnden.

— Men selskapet fikk ikke inn de betalinger på utestående fordringer som var ventet i gjeldsforhandlingsfasen. Da fant ledelsen ut at det ikke var forsvarlig å drive lenger, og jeg ga beskjed til tingretten som åpnet konkurs.

Investor tapte 7 millioner

Haahjem sier at selskapet ble stiftet i 2009 av Peter Michael Buck og Lars Reidar Jønsson. Buck var styreleder og daglig leder ved konkursåpningen.

— Selskapet har ikke tjent penger siden starten i 2009. Vi solgte oss ut i fjor høst etter et samlet tap på syv millioner kroner.

Det sier Lars Reidar Jønsson som før han solgte seg ut eide 40 prosent i selskapet.

— I løpet av de fire årene har vi skutt inn ny kapital og ettergitt gjeld, til sammen rundt syv millioner kroner. Vi solgte i fjor vår aksjeandel på 40 prosent for en krone, så pengene vi har skutt inn er tapt, sier Jønsson.

Han sier at han solgte seg ut og gikk ut av styret sist høst fordi han ikke så noe håp om bedring.

Kritisk revisor

Årsregnskapet for 2012, som ble avlagt i september i fjor, inneholder også en uvanlig kritisk revisorrapport.

Statsautorisert Elisabet Ekberg skriver at verdien på prosjekter i arbeid burde vært redusert med 4,6 millioner kroner, og at avsetningen for tap på kundefordringer burde vært økt med 0,7 millionere.

«Disse justeringene ville samlet sett medført at resultatet hadde vært forverret med ca. 5,3 millioner kroner, slik at resultatregnskapet hadde viset et underskudd på 8 millioner kroner. Selskapets egenkapital ville ha blitt svekket med tilsvarende beløp, dette ville ha medført en negativ egenkapital på 9,8 millioner kroner», skriver hun.

- For store oppdrag

Bostyreren sier at Hordaland Entreprenør AS ved konkurs­åpningen holdt på med en håndfull oppdrag i bergensområdet.

Blant oppdragene som nærmet seg fullføring var grunn­arbeider på et byggeprosjekt for LAB i Møllendalsveien og tilsvarende arbeid på Melkeplassen for Leigland Bygg.

— Ingen av kundene har klaget på kvaliteten på arbeidet. Det har heller ikke vært mangel på oppdrag. Problemene skyldes nok mer at selskapet har hatt for mange store oppdrag i forhold til det organisasjonen var rigget for, sier advokat Haahjem.

Lønnsgarantiordning

Bostyreren sier at han nå arbeider i forhold til lønnsgarantiordningen, slik at de ansatte skal få utbetalt sine feriepenger for 2013 og dessuten få dekket utestående lønn for mars måned.

— Hvor mye taper kreditorene?

— Kreditorene har meldt inn krav i boet på til sammen 36 millioner kroner. Det inkluderer pantsatte eiendeler. Trolig er det penger til å dekke bankens pantsikrede krav. Men det er for tidlig å si om det blir noe igjen til uprioriterte krav, sier Haahjem.