Totalt slaktet Salmar 19.825 tonn fisk ved slaktefabrikken på Frøya i andre kvartal. Rundt 12.800 tonn av fisken var Salmars egen, resten var fisk som ble tatt inn fra andre oppdrettsselskaper, skriver adressa.no.

Skal man få slaktet slike volumer, må det gå raskt. Salmar slaktet derfor 104 fisk i minuttet i andre kvartal i år. Den høye aktiviteten på fabrikken er med på å gi Salmar et operasjonelt resultat på 52 millioner kroner for andre kvartal.

PD-smitte drar ned

Sammenlignet med andre kvartal i fjor, slaktet selskapet 5000 tonn mer fisk dette kvartalet. Likevel sank det operasjonelle driftsresultatet med 52,1 millioner kroner i forhold til i fjor.

Som forklaring skriver Salmar at mye av laksen ble slaktet i juni, hvor lakseprisene var på sitt laveste. Gjennomsnittlig var lakseprisene 9,75 kroner lavere dette kvartalet enn samme kvartal i fjor, skriver adressa.no.

I tillegg har selskapet hatt flere utbrudd av laksesykdommen PD. Dette har gjort at selskapet har måttet foreta en del nødslakting, noe som både har påvirket utnyttelsen av slaktefabrikken og kostet penger i forhold til oppryddingstiltak. Salmar estimerer den totale kostnaden de har hatt i forbindelse med PD-utbruddene til 6,2 millioner kroner dette kvartalet.

Fornøyd med resultatet

Til tross for lave priser og problemer med fiskesykdom, hadde konsernet en margin på 3,49 kroner per kilo sløyd fisk. Det er konsernsjef Yngve Myhre fornøyd med.

— Sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor og korrigert for nedgang i markedspris så viser Salmar- konsern en økning i underliggende marginer. Spesielt hyggelig er det å registrere at Innovamar leverer godt i et operasjonelt utfordrende kvartal. Det er fortsatt rom for forbedringer og vårt fokus fremover vil være rettet mot operasjonell effektivitet, kommenterer Myhre i en børsmelding.