• sponga sotrasambandet ny.jpg

Høy bompengeandel på Sotrasambandet

Bilistene må ta over 70 prosent av regningen for nytt Sotrasamband.